ความผิดฐานกระทำอนาจาร

1.  ผู้กระทำอนาจารจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้  และจะกระทำต่อชายหรือหญิงก็ได้  เช่น  ชายจับนมหญิง เป็นต้น

2.  กระทำโดยการขู่เข็ญ ใช้กำลัง ทำให้ผู้ถูกกระทำอนาจารไม่สามารถขัดขืนได้  รวมทั้งการกระทำให้ผู้ถูกกระทำอนาจารเข้าใจผิดว่าผู้กระทำเป็นบุคคลอื่น

3.  ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ากระทำอนาจารต่อเด็กต้องรับโทษหนักขึ้น

4.  ผู้กระทำอนาจารต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี แม้ว่าเด็กนั้นจะยินยอมต้องรับโทษหนักขึ้น คือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.  ถ้าผลของการกระทำอนาจารทำให้ผู้ถูกกระทำต้องบาดเจ็บสาหัสหรือตาย ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นอาจถึงขั้นประหารชีวิต

6.  การล่อลวงหญิงไปเพื่อการอนาจาร แม้หญิงนั้นยินยอมก็ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี  และปรับตั้งแต่ 2,000 - 20,000 บาท

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)