1.เปิดไฟล์ภาพทั้ง2ขึ้นมา

2.ลบภาพตัวการ์ตูนที่กำลังดึงดาบออกโดยใช้เครื่องมือ Eraser

3.ตกแต่งส่วนที่ขาดหายไปด้วยการก๊อปภาพที่มีสีใกล้เคียงภายในรูปมาแปะ โดยใช้เครื่องมือ Clone Stamp

4.ในส่วนของภาพคน เลือกเฉพาะ1คนด้วยเครื่องมือ Magnetic Lasso Tool

5.นำภาพคน มาวางซ้อนกับปีกที่ทำไว้

6.ตกแต่งส่วนขา ที่จมลงในน้ำ

7.save