จำได้ว่าในวันงานมหกรรม มีคนมาถามดิฉันที่บูธว่า Wikipedia ต่างกันอย่างไรกับ ฺBlog เขาบอกว่าเขียนได้อย่างบล็อกเลย

ในฐานะที่เป็นคนด้านเทคโนโลยี ดิฉันคงต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะ เพราะดิฉันก็ไม่อยากให้คนไทยเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ผิดแผกไปจากวัตถุประสงค์หลักของเจ้าของ Wikipedia

Wikipedia มีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมกันเขียนสารานุกรม (Encyclopedia) คะ นอกจากนั้น แล้วก็มี Wikibooks คือ ร่วมกันเขียนหนังสือด้วยกัน ตอนนี้มี Wiki มากมายคะ โดยรวม คือ การเขียนร่วมกันเพื่อสร้างอะไรบ้างอย่างขึ้นมาคะ

ส่วนบล็อกนั้น มีรูปแบบที่แตกต่างกับ Wiki อย่างสิ้นเชิงคะ คือ บล็อกเป็นการเขียนบันทึกแบบไดอารี่ของบุคคลหนึ่งๆ และมีรูปแบบการเขียนที่ไม่ต้องมีโครงสร้างเหมือนหนังสือ

ไอเดียการเขียนร่วมกันอย่าง Wikipedia มีข้อดีคือ ทำให้เกิด Free textbooks ขึ้นมากมาย แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของงานที่เขียนร่วมกันนี้เมื่อมีเรื่องของผลกำไรเข้ามาเกี่ยวข้อง

จุดอ่อนอีกอย่างคือ ความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งสำหรับ Wikipedia แล้ว ผู้เขียนจะไม่ถูกเปิดเผยชื่อและไม่สามารถตรวจสอบได้ถึง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเป็นที่โด่งดังในขณะนี้ A false Wikipedia 'biography' By John Seigenthaler

"John Seigenthaler Sr. was the assistant to Attorney General Robert Kennedy in the early 1960's. For a brief time, he was thought to have been directly involved in the Kennedy assassinations of both John, and his brother, Bobby. Nothing was ever proven."
— Wikipedia

This is a highly personal story about Internet character assassination. It could be your story. I have no idea whose sick mind conceived the false, malicious "biography"  that appeared under my name for 132 days on Wikipedia, the popular, online, free encyclopedia whose authors are unknown and virtually untraceable.

เปิดเผยชื่อผู้เขียน เป็นสิ่งจำเป็นคะ แต่คงต้องเปิดเผย ผลงานและประวัติด้วยคะ เพื่อการแสดง Identity ของผู้เขียนอย่างเช่นใน Blog

จันทวรรณ

เพิ่มเติม (8 ธค 05):

ก็นี่ละคะ จุดอ่อนของนโยบายของ Wikipedia แต่ตอนนี้เจ้าของ Wikipedia (Jimmy Wales) ก็เพิ่งได้ตัดสินใจปรับปรุงนโยบายนี้แล้วคะ

"Wikipedia has since removed the entry and now requires users to register before they can create articles.

But visitors to the site will still be able to edit content already posted without having to register. "  BBC News

ทุกเทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียคะ แล้วแต่การจะนำไปใช้ แต่ถ้านำมาใช้ในด้าน Knowledge Management นั้น ดิฉันจะให้ความสำคัญของ Identity ของเจ้าของความรู้คะ เพราะ Knowledge โดยเฉพาะ Tacit knowledge เป็นความรู้เชิงปฏิบัติของแต่ละตัวบุคคลคะ