ความเห็น 6485

ความถูกต้องของเนื้อหาใน Wikipedia

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.130
เขียนเมื่อ 
ได้คะ อาจารย์ธวัชชัยกะจะเขียนอยู่แล้วคะ เดี๋ยวคงได้อ่านกัน