ณรงค์ชัย 06/12/48 วันนี้ติดงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยคราฟ . . ยูลีค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบกับ มหาวิทยาลัยศรึปทุม
ฟุตบอลแพ้ แต่หรีด + สะแตนด์สวยมาก ๆคราฟ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)