บันทึกของธีรชัย 20

วันนี้ไม่ค่อยมีงานให้ทำมากเท่าไหร่

วันที่6ธ.ค.48  

  วันนี้ไม่ค่อยมีงานให้ทำเพราะมีการขอใช้เครื่องฉาย LCD  เพียง 2 ห้องเท่านั้น ก็ไปติดตั้งในช่วงเช้า 8.00 น พอติดตั้งเสร็จก็นั่งยาวเลย  ไม่มีงานให้ทำ  จนบ่ายโมงก็มีงานเข้ามาให้ทำ  งานีท่มีเข้ามาก็มีแค่  พิมพ์แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลแล้วก็สั้งพิมพ์เท่านี้ก็เสร็จงานในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)