กิจกรรมเดือนธันวาคม 2548 ของโครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ

  ติดต่อ

  วิทยุชุมชนแนวพุทธเพื่อสุขภาวะชุมชน  
โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ ชุดโครงการการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ร่วมมือกับมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จักได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยุชุมชนแนวพุทธเพื่อสุขภาวะชุมชนเพื่อเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในเรื่องของวิทยุชุมชนแนวพุทธเพื่อสุขภาวะของชุมชนให้กับพระสงฆ์ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิทยุชุมชนเขตจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2548 ณ ห้องธรรมปัญญาบดี อาคารมจร.1 วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร อาทิ พระมหาดร.บุญช่วย สิรินทโร พระมหาดร.ไสว เทวปุญโญ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ดร.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ อาจารย์กฤษฎา จิระธรรม์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่โทร 0-2968-9883

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุข

หมายเลขบันทึก: 9019, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-24 15:36:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)