ความรู้มิได้อยู่แค่เพียงในห้องเรียน หรือห้องสมุดเสียแล้ว ในโลกใบนี้รอบๆตัวเรามีสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกตั้งมากมาย นี่คงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ต้องออกไปเรียนรู้จากที่อื่นๆ บ้าง

ทันทีที่ได้ทราบข่าวว่า อ.จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่น่ารักจะเดินทางไปร่วมระเบียงวิจัยที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ไม่รอช้าที่จะเสนอตัวขอติดตามอาจารย์ไปด้วย เพื่อหวังจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากในตำรา อาจารย์แสนใจดีให้ติดตามไปด้วยโดยไม่ขัดข้อง ทั้งยังแนะนำให้เตรียมตัว เตรียมพร้อมสิ่งที่จะไปเรียนรู้ ก็เรียกว่ากำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้กันไปตั้งแต่แรก

ไปคราวนี้จึงมิเพียงแต่ไปเที่ยวอย่างใครๆ เข้าใจ หากไปเพื่อแสวงหาสิ่งที่สงสัย หาคำตอบ หรืออาจได้คำถามใหม่ๆ มาคาไว้ในใจอีก...ใครจะรู้

*** การเดินทางไกลอาจเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับใครๆ แต่การเดินทางจากบ้าน ทิ้งลูกสาวจอมซน เพื่อไปหาเรื่องราวที่แปลกใหม่ และไม่น่าเชื่อว่าโตมาขนาดนี้แล้วยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้เช่นนี้เลยมันจะเป็นอย่างไร ^o^ ***