สรัญญา 23

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

2/ธ.ค/48

สวัสดีค่ะ...วันนี้เป็นวันที่จะต้องมารายงานความก้าวหน้าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เราได้รับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กับอาจารย์บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ อาจาร์ยบอกว่าให้นำเสนอแบบปากเปล่าเป็นการเล่าประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มให้เพื่อน ๆ ฟังว่าสิ่งที่ได้รับหรือได้ทำอะไรมาบ้าง จากที่ฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มแล้วแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ถ่ายวีดีโองานอบรมต่าง ๆ ตกแต่งภาพ ถ่ายภาพ เป็นต้นแต่ฟังแล้วจะคล้ายๆ กันบางคนทำหลายหน้าที่ ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเราทั้งนั้นเลยทำทุกวันฝึกฝนบ่อย ๆ เราว่านะจบแล้วรับจ๊อบพิเศษได้เลยนะเงินดีด้วย

หลังจากนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว  อาจารย์บุญเที่ยงบอกว่าทุกคนที่ไปฝึกงานตามที่ต่าง ๆ นั้นทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีกันทุกคนเลยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาจารย์จะชมว่าพวกเราโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะต้องปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆทำให้มีรับผิดชอบงานและตรงต่อเวลามากขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)