ความอลังการ ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เป็นด้วยความผสมผสานอย่างกลมกลืนของทั้งผู้นำผลงานมาเสนอ และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งๆ ที่เป็นหน่วยงานต่างระบบกันอย่างสิ้นเชิง คือ ภาคประชาสังคม  ภาคราชการ และภาคเอกชน แต่เหมือน KM จะช่วยเชื่อมโยงความแปลกแยกแตกต่างนั้นได้อย่างแนบเนียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของหน่วยงานต่างระบบ ช่วยให้เกิดความรู้อย่างมหาศาล  ดิฉันนั้นสังกัดภาคราชการ  แต่ชอบเข้าไปอยู่ในห้องภาคเอกชน และแจมกลุ่มประชาสังคมด้วย  ได้ idea ดีๆ ด้านบริหารงานบุคคลของภาคเอกชนมามากมาย  ได้ประจักษ์ในภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทรงคุณค่าภายใต้บริบทที่เรียบง่ายของไทยๆ

อ้อ! High light ของงาน คือวันเปิดวันแรก ที่ท่านอาจารย์ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  มาบรรยาย เกี่ยวกับการจัดการความรู้  นับเป็นสุดยอดของปาฐกถา ที่บางท่านถึงกับออกปากว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง อะไรที่ดีดีอย่างนี้มาก่อนเลย หากท่านพลาดโอกาสการฟัง ท่านยังมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มเล็กน่าอ่าน ที่เป็นรายละเอียดเรื่องที่ อ.ประเวศ บรรยาย ทั้งหมดนี้ได้ ชื่อหนังสือว่า "การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ  เสรีภาพ และความสุข" จำหน่ายโดย สคส. (ขออนุญาตโฆษณานะค่ะ เพราะดีจริงๆ)

นานๆ ครั้งจะได้มีโอกาสเช่นนี้  คุ้มจริงๆ ค่ะท่าน ดิฉันขอเตือนว่า ปีหน้าอย่าพลาด! ๆๆๆ