เช้าวันนี้ได้เรียนรู้สิ่งดีๆและมีประโยชน์จากการประชุม HA Share & Learn คุณกุ้งได้นำเสนอในหัวข้อ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 7 หัวข้อ โดยในแต่ละหัวข้อนั้น ท่านผู้อำนวยการ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ได้เสนอวิธีการฝึกถามตัวเองเพื่อให้สารมารถสร้างทัศนคติที่ดีได้ ลองตอบคำถามดูนะคะ แล้วประโยชน์จะบังเกิดแก่ท่านค่ะ

1. มีความเชื่อมั่นใจในตนเอง
   คำถาม คือ เรื่องที่คิดว่าตนเองทำได้ดี คืออะไร (เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเอง) เช่น คุณเปิ้ล บอกว่า คิดเชิงบวก คุณนก บอกว่าสามารปรับตัวได้เก่ง คุณต่าย บอกว่า จัดแบ่งเวลาได้เหมาะสม เป็นต้น

2. ไม่เกรงที่จะแสดงความคิดเห็น ถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือไม่เข้าใจ
คนส่วนใหญ่ไม่กล้าถาม ลองเล่าบทเรียนที่ได้ถามแล้วได้ประโยชน์
เล่าประสบการณ์แล้วได้ประโยชน์ในการทำงาน

3. สนใจและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง หรือ 1 เดือนข้างหน้าอยากเรียนรู้อะไร

4. ค้นหาเหตุผลในการคิดอย่างรอบคอบและรีบทำความคิดนั้นให้เป็นจริง
ทบทวนใน 1 เดือนที่ผ่านมา เรานำความคิดหรืออยากจะทำ แล้วนำมาปฏิบัติได้บ้าง


5. ยอมรับฟังคำวิจารณ์ของคนอื่นอย่างเปิดใจ และนำมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
ทำเลยไม่ต้องตอบคำถาม


6. มีอุดมคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองและ เมื่อเกิดความผิดพลาดจะให้กำลังใจตัวเองเสมอๆ
ลองคิดดูว่า ว่าเคยทำอะไรพลาดหรือไม่

7. แข่งขันกับตัวเองไม่ยอมเสียเวลาที่จะเอาผลงานของตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น
    

     ลองดูนะคะ นี่คงเป็นอีกหนึ่งแบบฝึกหัดทีอาจจะช่วยให้เรามีทัศนคติทีดีขึ้นได้นะคะ