เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(1)

เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์และการพัฒนาระบบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโดยทุนจากสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

   เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(1)   

       ผมได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์รัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์และการพัฒนาระบบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโดยทุนจากสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยรศ. ดร. มลฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีกำหนดตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน2548 ถึง 3 ธันวาคม2548 จากการประสานงานของอาจารย์ประวิทย์  เตติวัฒน์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร(ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ด้านHealthService Management)  ร่วมกับคุณเดวิด บริ๊กส์Senior Lecturer ของ Schoolof Health จากมหาวิทยาลัยนิงอิงแลนด์ เมือง Armidale และศาตราจารย์นายแพทย์ จอห์น เฟรเซอร์ผู้อำนวยการHunter New England Area Rural TrainingUnit เมือง Tamworthโดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

         ผู้ที่ได้ฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นแพทย์ 6คน คือผม, หมอสุวรรณา  จากโรงพยาบาลแพร่ , หมอเสรีจากโรงพยาบาลพิจิตร, หมอชัยเวช จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์,หมอกฤช จากโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์, หมอสาวิตรีจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และมีอาจารย์แพทย์ผู้ใหญ่อีก2 ท่านคืออาจารย์หมอไพจิตร ปวะบุตร(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และอาจารย์บุญชอบพงษ์พานิช (อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)ประธานมูลนิธิโรคหัวใจเด็กแห่งประเทศไทยรวมทั้งมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวรอีก 11 คนอันประกอบไปด้วยอาจารย์มณฑล อธิการบดี อาจารย์สุพักตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์เนติ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ครรชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ อาจารย์วิสาขะคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์รสริน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจารย์สมบัติ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ศุภสิทธิ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยทีมอธิการบดีจะอยู่ด้วย 2 วันแล้วไปราชการต่อที่นิวซีแลนด์ส่วนอาจารย์สมบัติจะอยู่กับทีมอีก 2วันเพื่อไปประสานงานกับมหาวิทยาลัยนิงอิงแลนด์ที่เมืองอาร์มิเดลหลังจากนั้นก็จะกลับเมืองไทย ส่วนทีมแพทย์ 6คนกับอาจารย์อาวุโส 2ท่านและอาจารย์ประวิทย์จะอยู่เรียนอีก 2สัปดาห์ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

         การที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมกับทีมในครั้งนี้เป็นการคัดจากมหาวิทยาลัยร่วมกับทางออสเตรเลียเนื่องจากผมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โรงพยาบาลบ้านตากให้กับProfessor Dr. John Fraser & David Briggsเมื่อคราวที่ไปเมืองไทยและได้พาไปดูระบบบริการในอำเภอบ้านตากและทั้งสองท่านประทับใจมากจึงหาโอกาสที่จะให้ผมได้ไปศึกษาระบบบริการสุขภาพของออสเตรเลียในช่วงสั้นๆพอดีกับทางมหาวิทยาลัยมีโครงการนี้พอดีก็เลยประจวบเหมาะกันทำให้ผมได้พบเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้พัฒนางานที่ทำอยู่และปรับการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านตากจะช่วยดูแลในอนาคตได้

 

The Sydney Boulevard Hotel

Sydney, Australia

18 November 2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากออสเตรเลียความเห็น (0)