เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย(1)

เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์และการพัฒนาระบบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโดยทุนจากสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

          ผมได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์และการพัฒนาระบบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโดยทุนจากสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรโดย รศ. ดร. มลฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกำหนดตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2548 ถึง 3 ธันวาคม 2548  จากการประสานงานของอาจารย์ประวิทย์  เตติวัฒน์  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร(ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ด้านHealth Service Management)  ร่วมกับคุณเดวิด บริ๊กส์ Senior Lecturer ของ School of Health จากมหาวิทยาลัยนิงอิงแลนด์ เมือง Armidale และศาตราจารย์นายแพทย์ จอห์น เฟรเซอร์ ผู้อำนวยการHunter New England Area Rural Training Unit เมือง Tamworth โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

          ผู้ที่ได้ฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นแพทย์ 6 คน คือผม, หมอสุวรรณา  จากโรงพยาบาลแพร่ , หมอเสรี จากโรงพยาบาลพิจิตร, หมอชัยเวช จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, หมอกฤช จากโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์, หมอสาวิตรี จากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และมีอาจารย์แพทย์ผู้ใหญ่อีก 2 ท่านคืออาจารย์หมอไพจิตร ปวะบุตร (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และอาจารย์บุญชอบ พงษ์พานิช (อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) ประธานมูลนิธิโรคหัวใจเด็กแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีทีมงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวรอีก 11 คน อันประกอบไปด้วยอาจารย์มณฑล อธิการบดี อาจารย์สุพักตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์เนติ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ครรชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ อาจารย์วิสาขะ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์รสริน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์สมบัติ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ศุภสิทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยทีมอธิการบดีจะอยู่ด้วย 2 วันแล้วไปราชการต่อที่นิวซีแลนด์ ส่วนอาจารย์สมบัติจะอยู่กับทีมอีก 2 วันเพื่อไปประสานงานกับมหาวิทยาลัยนิงอิงแลนด์ที่เมืองอาร์มิเดล หลังจากนั้นก็จะกลับเมืองไทย ส่วนทีมแพทย์ 6 คนกับอาจารย์อาวุโส 2 ท่านและอาจารย์ประวิทย์จะอยู่เรียนอีก 2 สัปดาห์ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

          การที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมกับทีมในครั้งนี้เป็นการคัดจากมหาวิทยาลัยร่วมกับทางออสเตรเลีย เนื่องจากผมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โรงพยาบาลบ้านตากให้กับ Professor Dr. John Fraser & David Briggs เมื่อคราวที่ไปเมืองไทยและได้พาไปดูระบบบริการในอำเภอบ้านตาก และทั้งสองท่านประทับใจมากจึงหาโอกาสที่จะให้ผมได้ไปศึกษาระบบบริการสุขภาพของออสเตรเลียในช่วงสั้นๆ พอดีกับทางมหาวิทยาลัยมีโครงการนี้พอดีก็เลยประจวบเหมาะกัน ทำให้ผมได้พบเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้พัฒนางานที่ทำอยู่และปรับการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านตากจะช่วยดูแลในอนาคตได้

 

The Sydney Boulevard Hotel

Sydney, Australia

18 November 2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 8955, เขียน: 06 Dec 2005 @ 13:33 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 00:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)