กิตติกานต์ 23

Present งานนำเสนอ ครั้งที่ 1.
วันที่ 2 ธ.ค. 2548 ในช่วงเข้าเวลา 9.00 น  ได้มาประชุมพร้อมกันที่   ตึกคณะครุศาสตร์ ห้อง 1128  และนำผลงานที่ได้ฝึกงานมาเป็นเวลา 1 เดือน    มานำเสนอกับ  อาจารย์ บุญเที่ยง     โดย  present  เป็นกลุ่ม ๆ    กลุ่มละ 10 นาที   เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง      โดยกลุ่มผมประกอบด้วย   ผมตุลาและอติกานต์   ไดนำเสนอผลงานที่ทำมาเป็นเวลา 1 เดือน  โดยมีเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้  present  ตัวอย่างเช่น     แผ่นสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 แผ่น    แผ่นประชาสัมพันธ์วันลอยกระทงจำนวน 4 แผ่นด้วยกัน    พอทุกกลุ่ม  present  เสร็จ  อาจารย์ บุญเที่ยง ได้พูดเรื่องทำแบบฟอร์มเรื่องขอจบการศึกษา  โดยให้คำร้องขอสำเร็จการศึกษา และแบบสำรวจรายวิชา   ให้ทุกคนเขียนและนำมาส่งวันเสาร์ที่ 10 นี้  พร้อมด้วยรูปถ่ายในชุดครุยรับปริญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (1)

เศณวี
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 
เก่งจังเลย นะ ขยันทำงานดีมากครับ และก็ขยันดูหนัง....ด้วยใช่ไหม