หน้าที่Facilitatorกับบทบาทวิทยากร

เพราะทุกครั้งที่ได้พูดเกี่ยวกับวิชาการ ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะเป็นตัวสอนผลของความเข้าใจของเราด้วย
         ช่วงนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมเกี่ยวกับทีมพัฒนาคุณภาพของ HCA จำนวน 3 รุ่น ก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดในเขต 4 เขต 5  ได้แก่ ชัยนาท  ปทุมธานี  อยุธยา  อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี  ลพบุรี อีกจังหวัดจำไม่ได้  ทั้งหมด  8  จังหวัด  จัดอบรมกันโดยสาธารณสุขเขต4 และ 5 เป็นแม่งาน มอบให้จังหวัดอยุธยาทำหน้าที่จัดอบรม  โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นพี่เลี้ยงทั้งระดับจังหวัด อำเภอของแต่ละจังหวัดในการพัฒนาสถานีอนามัยหรือเรียกกันติดปากว่า PCU เนื้อหาการอบรมจะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบริการ  การจัดบริการสู่มาตรฐานคุณภาพ เหมือน HA นั่นแหละครับแนวเดียวกัน  ก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมจัดกระบวนการอบรมด้วย โดยนำเรื่องการจัดการความรู้ ฉบับ สคส.ไปเล่าให้กับหลาย จังหวัดเหล่านี้ได้รับทราบกัน   มีเวลารุ่นละประมาณ  3  ชั่วโมง  รุ่นที่ 3  วันศุกร์ที่  9  ธ.ค.นี่เองครับ  ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีในหลายๆ จังหวัดเพราะตอนนี้บอกได้เลยว่า HIT ม๊าก มากครับ เรือ่งการจัดการความรู้  ก็เป็นการถ่ายทอดโดยใช้ประสบการณ์ของผมเองที่นำเรื่องการสานเสวนา Dialoge ไปและทักษะการฟัง และอีกเรื่องคือ คำว่า การเปิดใจรับฟัง  ที่ไม่มี Mind set ไว้  อยุธยาพอมีประสบการณ์เรือ่งนี้  และการจัดการความรู้ของอยุธยาทำแล้วได้คำว่า "กัลยาณมิตร" นะครับ  ก็คิดและหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ยที่ทำให้พี่น้องสาธารณสุขได้รับทราบในสิ่งที่เขายังไม่รุ้ และเราในฐานะเป็นวิทยากร หรือเรียกบทบาทเป็น Fa ด้วยว่าก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเขาด้วย เพราะทุกครั้งที่ได้พูดเกี่ยวกับวิชาการ ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะเป็นตัวสอนผลของความเข้าใจของเราด้วย ทำให้มีพลังใจไปทำ KM ต่อในงานต่าง ๆ ที่  สสจ.อยุธยาจะจัดให้มีขึ้น  วันนี้เขียนมาเล่าให้ฟังสั้น ๆ ก่อนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้อยุธยาความเห็น (0)