เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2548 หลัง 2 ทุ่ม ผมได้มีโอกาสฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางสถานีโทรทัศน์ เนื่องในวโรกาส "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2548 ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญ พระชนมายุครบ 78 พรรษา ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ ได้แก่ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะองค์กร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน จำนวน 633 คณะ รวมทั้งสิ้น 21,859 คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในเวลา 16.07 น.(4 ธ.ค.48)  ซึ่งโดยรวม พระองค์ท่านทรงสอนหรือเตือนสติให้คนไทย "คิด พูด ทำ อย่างมีสติ" 

     ท่านที่สนใจพระราชดำรัส สามารถอ่านได้ใน ไทยร้ฐ นะครับ ข้อคิดหรือข้อสังเกตเรื่องอื่นๆ ก็คงมีผู้กล่าวไปบ้างแล้ว แต่ผมมีข้อสังเกตอยู่ 2 ประเด็น คือ

  1. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำรัสซ้ำทุกปี สำหรับปีนี้ทรงเน้นให้คณะรัฐมนตรีทำเป็นตัวอย่างกับประชาชน ความของพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "ทั้งนี้ นายกฯและคุณหญิงอาจจะให้เพื่อนนายกฯ รองนายกฯต่างๆ เขาทำเศรษฐกิจพอเพียงซักนิดหน่อย ก็จะทำให้อีก 40 ปี  ประเทศชาติไปได้ และนี่ก็มีแต่นายกฯ รองนายกฯ จัดการ รวมทั้งคู่สมรสทำเศรษฐกิจพอเพียง ก็เชื่อว่าประเทศจะมีความประหยัดได้เยอะเหมือนกัน คือถ้าไม่ประหยัดประเทศไปไม่ได้ คนอื่นไม่ประหยัด สำหรับคณะรัฐมนตรีประหยัด"
  2. เรื่องที่พระองค์ท่านมีทรงมีพระราชประสงค์จะมีพระชนมายุ 120 พรรษา ดังความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสว่า "เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปี คือไม่กี่สิบปีก็หมด ถ้าว่าไป 40 ปีหมด เราก็จะอายุ 118 เราจะมีชีวิตอยู่อีก 2 ปี 2 ปีนั้น เราก็จะใช้ก๊าซโซฮอล์ หรือไม่ใช้ก๊าซโซฮอล์ เพราะว่าก๊าซโซฮอล์ใส่แอลกอฮอล์เพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างมาก ต้องใช้น้ำมันปาล์ม เขาก็ใส่เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ในระหว่างที่จะถึงอายุ 118 หาวิธีได้แล้วที่จะทำ ที่จริงเมื่อ 2 ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10 เปอร์เซ็นต์ นายกฯได้เห็นรถแล่นมา น้ำมันปาล์ม 100 เปอร์เซ็นต์ เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่ง แล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งถอยหลังมา ได้ยินเสียงบึมๆมา นั่นอะไร รถดีเซล รถใช้น้ำมันดีเซล 100 เปอร์เซ็นต์  100 เปอร์เซ็นต์ น้ำมันปาล์ม แล้วนายกฯ บอกว่าหอมดี แล้วก็ไม่เดือดร้อน เพราะว่านายกฯไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็ง เราทำแล้วหมายความว่าเราไม่เดือดร้อน ถึงเวลาเราอายุ 118 ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเอง "  เรื่องนี้ปีก่อนๆ ผมก็เคยได้ยิน ถ้าจำไม่ผิดปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 แล้วครับ....