โปรแกรม Mathematica ช่วยในการศึกษาแผ่นดินไหว

ทางหน่วยวิจัยได้จัดทำเว็บให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวพร้อมภาพแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการเตือนภัยในอนาคต เชิญอ่านบทวิเคราะห์ ศึกษา Simulation จาก POM Model ชม การจำลองของไหลแบบไม่เชิงเส้นเมื่อเข้าตกกระทบฝั่งหรือผนัง ซึ่งสามารถดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้ในใต้ทะเลได้ และสามารถสร้างความเสียหายในกับแนวปะการังได้ กรณีนี้ไม่สามารถจำลองได้โดยวิธีจำลองทะเลแบบปกติที่ทำกัน อ่านบทความว่า Mathematica ช่วยในการศึกษาเรื่องนี้อย่างไร.

เข้าไปคลิ๊กเข้าส่วนที่ขีดเส้นใต้ได้ทั้งหมดจาก

http://computing.wu.ac.th

เป็นเว็บของพวกเราชาว วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Medical Record : เวชระเบียนความเห็น (0)