เทคนิคการทำงานของนักส่งเสริมตำบลนาบ่อคำ

ทำแผนอย่างไรให้ส่งผลสู่การปฏิบัติ

       

          เช้านี้ผมได้มีโอกาสสนทนากับคุณเชิงชาย  เรือนคำปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งนักส่งเสริมท่านนี้มีผลงานโดดเด่นมาก ในการประสานงานพัฒนาการเกษตรของตำบล   กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จในพื้นที่หลายกิจกรรม  เช่น กิจกรรมการเลี้ยงโคขุน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นต้น

                                     

          ผมและคุณสายัณห์ จึงได้ร่วมสนทนาเพื่อนำเทคนิคการทำงานมาแลกเปลี่ยน และในโอกาสต่อไปจะได้เชิญมาเล่าประสบการณ์ให้แก่เพื่อนักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร และน้องๆ นักส่งเสริมการเกษตรทือใหม่ ที่เรากำลังถ่ายทอดวิทยายุทธอยู่ในขณะนี้

   คุณเชิงชายสรุปว่า การที่จะทำงานในพื้นที่ให้สำเร็จมีดังนี้

1.  ต้องรู้ข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ โดยมีแนวทางพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

2.  ต้องศึกษานโยบายในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ ลงมาจนถึงระดับท้องถิ่นให้เข้าใจ

3.  การมีส่วนร่วมในการศึกษาและกำหนดทางเลือกการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กับทุกภาคส่วน เช่น ส่วนท้องถิ่น นักพัฒนา ผู้นำชุมชน ภาคราชการต่างๆ ฯลฯ

4.  เมื่อทุกส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง -ทางเลือกแล้วก็ดำเนินการจัดทำเวทีชุมชน

5.  นำแผนงาน/กิจกรรมที่ได้  ไปขอรับการสนับสนุนจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสนับสนุนอาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ แต่ทุกกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนและสานต่อ เพราะได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ต้น..

                                                                                              วีรยุทธ  สมป่าสัก

                                                                                                 6 ธันวาคม 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (3)

นันทา ติงสมบัติยุทธ์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

คุณวีรยุทธ เคยเขียนบทความเกี่ยวกับนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ และบทความเกี่ยวกับ KM ที่น่าสนใจ  คิดว่าน่าจะนำบทความที่เขียนมาลงใน บล็อก KM นักส่งเสริมการเกษตรนี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะค่ะ

อ้อ_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
  เป็นแนวทางที่ดีที่คุณอำนวยสาขาอื่นๆ  สามารถนำปรับไปใช้ได้ค่ะ 
ทักษิณ
IP: xxx.47.114.129
เขียนเมื่อ 

สนธิขายชาติ