วิทยุสมัครเล่น มีเสน่ห์ในตัวของมันเองค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มเฉพาะของคนที่ชอบอะไรคล้าย ๆ กันพอสมควร และมีหลายกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่มอายุมาก จึงทำให้กิจการนี้เป็นที่อยู่ของคนที่ให้เกียรติกันมาก ๆ การพบปะพูดคุยของนักวิทยุสมัครเล่นบนช่องความถี่ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงผ่านระบบโปรแกรมบางโปรแกรมในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตัวประสานอีกอย่างหนึ่งด้วย เป็นไปอย่างราบรื่นสนุกสนาน คละเคล้าด้วยเนื้อหาสาระทางด้านวิทยุสื่อสาร สายอากาศ อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงเรื่องสัพเพเหระ มิตรภาพที่มีความชัดเจนของเสียงเป็นตัวคั่นได้เพี่ยงอย่างเดียวนั้น ถูกสั่งสมอยู่ในนักวิทยุสมัครเล่นทุก ๆ คนที่ยังไม่เลิกคุยไป คนที่เลิกคุยไปแล้วเมื่อได้คุยอีกครั้งหนึ่งก็จะติดอยู่ในวงจรของเสน่ห์วิทยุสมัครเล่นอย่างน่าพิสวงงงงวย ผมเป็นคนหนึ่งที่เลิกราไป5-6ปี และแล้วก็มาเจอะเจอกับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นอีกรอบหนึ่ง ก็ยังคงมีเสน่ห์เหมือนเดิม มิตรภาพก็ยังคงเหมือนเดิม นักวิทยุสมัครเล่นทุกคน มีความสุขกับการได้ใช้วิทยุ กับการได้ยินการขานคอลซายน์ ไม่มีวันจบสิ้นหรอกนะ วิทยุสมัครเล่น เพราะเสน่ห์มันมีมากเหลือเกิน

นี่แหละคือที่มาของ ...วิทยุสมัครเล่น เสน่ห์ที่ไม่มีวันตาย....