เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (4)

วิทยาลัยนักบริหารบริการสุขภาพของออสเตรเลียหรือAustralian College of Health Service Executives (ACHSE)

   เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (4)      

 The Sydney Boulevard Hotel เป็นโรงแรมขนาด 3-4 ดาว มีสโลแกนว่าWhere guests becamefriends ติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ www.boulevard.com.auเป็นโรงแรมที่ได้รับใบรับรองFood Safetycertificate จากสถาบัน Jasafecertified เป็น HACCP-Codex AlimentariusAlinom 97/13Aและได้รับรางวัลAward for Excellenceกลุ่มBest 3 & 4 star Hotel Accommodationและ NSW Awards for Excellence in Tourismในกลุ่มSuperior Accommodation จากTourism Council Australiaทีมเราพักที่โรงแรมนี้ 2คืนก็เดินทางต่อไปที่เมืองแทมเวอร์ธ

          วิทยาลัยนักบริหารบริการสุขภาพของออสเตรเลียหรือAustralian College of Health ServiceExecutives (ACHSE)ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 เดิมชื่อAustralian Institute of HospitalAdministratorsปัจจุบันถือเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนของการบริหารทางด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนิวซีแลนด์เอเชียแปซิฟิกมีสมาชิกกว่า 3,000 คนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการทางด้านสุขภาพให้ดีเลิศผ่านทางการศึกษาและพัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการของนักบริหารระบบริการสุขภาพและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการบุคคล

          มีวิสัยทัศน์ว่า “สร้างภาวะผู้นำและเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ”มีค่านิยมคือความศรัทธาเชื่อมั่นความดีงามและการยอมรับซึ่งกันและกันภายใต้การมีส่วนร่วมของมวลสมาชิก มีภารกิจที่จะพัฒนาการบริหารงานด้านสุขภาพโดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของสมาชิกส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องสร้างส่วนประกอบและมาตรฐานการศึกษากระตุ้นการสร้างเครือข่ายและการเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพและเข้าไปเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านสุขภาพ 

           มีระบบริหารจัดการในรูปของสภามีสภากลาง(Federal Council) ที่มีตัวแทนมาจากสาขาต่างๆมีกรรมการบริหารสภาหรือFederal Councillerประธานเป็น Federal president คนปัจจุบันชื่อMr. Trevor Canning ส่วน David Briggs เคยเป็นเมื่อปี 2000มี Senior Vice president คือ Sally Torr มีRobert Grima เป็นJunior Vice president และกรรมการอื่นๆอีก14 คน มีNationalDirector ที่ดูแล National office คือBill Lawrenceที่มาต้อนรับทีมเราที่โรงพยาบาลซิดนีย์ นอกจากนี้ยังมีNational operation group, National Rural special interestgroup, National Financial Management Committee, Education &Examination Committee, Shape representative, National professionalDevelopment group, National congress organizingcommitteeและมีสภาสาขาและกลุ่มสมาชิกหากสนใจสมัครสมาชิกได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือดูที่ www.achse.org.au

 
 

The Sydney Boulevard Hotel

Sydney, Australia

19 November 2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากออสเตรเลียความเห็น (0)