ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร


“ผู้นำเกษตรปลอดภัยนำไทยสู่ครัวโลก” การเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์ 

         “ผู้นำเกษตรปลอดภัยนำไทยสู่ครัวโลก” การเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ 

         1.ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต

         2.ราคาขายผลผลิตเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากผลผลิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค/ตลาด

         3.สามารถผลิตเพื่อการส่งออกไปขายยังตลาดในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

         4.สร้างระบบการผลิต

            4.1 ที่สนับสนุนต่อนโยบายครัวของโลกของประเทศ

            4.2 ที่มีผลิตภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด

            4.3 ที่เอื้ออำนวยต่อการมีคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

            4.4 ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสังคมแห่งความเป็นผู้ประกอบการ

            4.5 ที่เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์

            4.6 ที่สามารถทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เพื่อเร่งฟื้นฟูหรือรักษาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของการผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่เดิม

แนวทางการพัฒนา 

         1.1 ยุทธศาสตร์การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารหรือมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)

         1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อขยายและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

2. เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงความสามารถทางการแข่งขันของการผลิตภาคการเกษตร

แนวทางการพัฒนา 

         2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

         2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรฐานทั้งกระบวนการผลิต

         2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด

         2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจการเกษตร

         2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างความพิถีพิถันในการคัดเลือกสินค้าการเกษตรเพื่อผู้บริโภค

         2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

         วิบูลย์ วัฒนาธร

หมายเลขบันทึก: 8952เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2005 11:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 13:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี