เรียน : อาจารย์กฤษดา

         ขอส่งข้อมูลงานวิจัย อยู่ในไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ