การออกแบบจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle

ครูอภินันท์ สีสันต์

ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม

 

สพท.กจ.2

e-mail [email protected]

[email protected]ทุกท่าน New School ฉบับก่อนเราได้เรียนรู้การใช้ google earth ฉบับย่อ ๆ ไปแล้วและได้สัญญาว่าฉบับนี้จะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Moodle ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกัน โปรแกรมดังกล่าวใช้อย่างแพร่หลายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งของประเทศไทย นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและคุณครูทุกท่านจะสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาของประเทศไทย ผู้เขียนได้ทดลองใช้moodle ในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าศึกษา เรียนรู้ จึงขอเชิญชวนคุณครูและผู้สนใจทุกท่านลองศึกษาดูนะคะ สำหรับโปรแกรมนี้สามารถ download ได้ฟรีจาก

WWW.moodle.org หรือลองติดต่อโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน หรือที่ฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร โครงการ1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำหรับผู้ดูแลระบบ(Admin) ที่จะนำโปรแกรมไปติดตั้ง ต้องมี web server ที่บริการ php และ mysql ส่วนวิธีการติดตั้งส่วนการติดตั้งสามารถศึกษาได้จาก การติดตั้ง Moodle บนระบบปฏิบัติการ Linux โดย คุณวรัท พฤกษาทวีกุล เนเธซเธฅเนˆเธ‡เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅการติดตั้ง Moodle บนระบบปฏิบัติการ Windows โดย อ.ศักดิเดช ศรีแก้วทุม แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้ระบบปฏิบัติการใด

หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก

  1. คู่มือการใช้ โดย moodle.org อ่านได้จาก http://class.yonok.ac.th/doc/ หรือ http://moodle.org/doc/
  2. คู่มือการติดตั้ง moodle on linux โดย http://www.thaimoodle.net/inst_moodle/install_Moodle_02.pdf
  3. คู่มือ moodle โดย คุณนวพร กิตติพัฒนบวร จาก ม.วลัยลักษณ์ http://mlearning.wu.ac.th/doc/manualMoodle1.pdf
  4. คู่มือ moodle โดย นายศักดิเดช ศรีแก้วทุม อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง http://www.labschools.net/maemoh/Moodle/
  5. คู่มือ moodle โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm
  6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การสร้างe-learning ด้วยโปรแกรม Moodle : LMS.

    กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์บริหารโครงการ

    หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน, 2548.