แอบไปดูพี่จบใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อปตัดแต่งรูปที่โฟโต้

ได้ความรู้มาหลาย แล้วยังรู้อีกว่า

การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้ต้องศึกษาคีย์ลัดต่างๆให้คล่องแคล่ว