การถ่ายทอดความรู้ของผม (ต่อ)

 ต่อจากคราวที่แล้ว .. คราวนี้อยากจะพูดถึงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ผมคิดว่า คนเราแต่ละคน ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง และสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ไม่เคยคิดมาก่อน .. โดย อาจจะให้มีการเปิดช่องว่างทางความคิดใหม่ๆ จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก็อาจจะเป็นการช่วยต่อยอดความรู้หรือเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดขึ้นได้
 ในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของผม การแบ่งปันความรู้ เกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายการทำงานแบบไม่เป็นทางการขึ้น โดยพนักงานจะทำการสอบถามกันว่าใครมีความรู้เรื่องอะไรกันบ้าง หรือว่าใครอยากจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์น่าเชื่อถือได้หรือไม่ หรือถ้าเรื่องที่เราอยากจะรู้แต่ว่าไม่มีใครมีความชำนาญแต่มีคนที่เราสามารถแนะนำได้ คนๆ นั้น ก็จะเป็นแหล่งความรู้แหล่งใหม่ ดังนั้น คล้ายๆ กับว่ามีเครือข่ายความรู้เกิดขึ้นแล้ว ทั้งที่เป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน
 เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการย่อมมีทั้งประโยชน์และมีทั้งข้อเสียในความไม่มีแบบแผนของมัน เพราะมันทำหน้าที่ผ่านทางการติดต่อระหว่างบุคคล ผ่านคำพูดจากปาก จึงทำให้เกิดความไว้วางใจอันเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (0)