วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ศนจ.ชุมพร


มุ่งพัฒนาองค์กรสู่......องค์กรแห่งการเรียนรู้

KV..........................................................................  
มุ่งพัฒนาองค์กรสู่.....องค์ กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษา  ให้ผู้รับบริการ  
มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
Core Competencies Knowledge  Asset  หมายเหตุ
1.  ด้านบริหารองค์กร 

     1.1  การพัฒนาระบบบริหารเชิงกลยุทธ์  
     1.2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี เว็บไซต์ แหล่งอ้างอิง
     1.3  การพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร  
     1.4  การพัฒนาบุคลากรแห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์จริง แหล่งอ้างอิง
  
2.  ด้านบริการประชาชน 

     2.1  บริการการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
ที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่  ทุกเวลา 

     2.2  บริการการศึกษาตามความต้องการของ  
ประชาชน 
     2.3  บริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service)  


3.  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

     3.1  การพัฒนาแหล่งข้อมูลฐานความรู้ของชุมชน  
     3.2  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ  e - Learning 

     3.3  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศด้าน  
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  ด้านการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ ของชุมชน 

  
     4.1  การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับพันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  
     4.2  เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมให้กับเครือข่าย ประสบการณ์จริง แหล่งอ้างอิง
พันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  
     4.3  ระดมทรัพยากรจากชุมชนในการจัดการศึกษา  
นอกโรงเรียน  

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 872เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2005 19:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 01:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี