มีอะไรอยู่ใน SOTUS (ต่อ)

หลังจากที่ค้างเอาไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ เข้ามาเขียนต่อ สิ่งที่จะเขียนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการอ่าน ซึ่งผมถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่อยากจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆ หรือผู้ที่สนใจได้รับการถ่ายทอด ... อาจจะไมค่อยน่าสนใจ เพราะ ผ่านช่วงเวลาของการรับน้องมาแล้วช่วงหนึ่ง... เริ่มเลยดีกว่า นะครับ 
 SOTUS กับการสืบทอดระบบกดขี่ของทุนนิยม
 รุ่นพี่ที่คับแค้นได้พยายามเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องโซตัสให้เข้ากับวิถีการผลิตระบบอุตสาหกรรม
เพราะการผลิตสมัยใหม่นั้น ต้องการป้อนคนเป็นจำนวนมากเข้าสู่ระบบสายพาน นิสิตนักศึกษาจำนวน
หนึ่งต้องเข้าไปทำงานในสำนักงานในโรงงาน หรือ ไปเป็นข้าราชการ รุ่นพี่มักชอบอ้างว่าการรับน้องเป็นไป
เพราะความรักน้องจริง ๆ แต่ความจริง คำว่ารักของรุ่นพี่นั้นเป็นเพียงลมปาก เพราะที่จริงแล้ว พวกเขามัก
ขู่รุ่นน้องเวลาเลิกรับน้องในทุก ๆ วัน ว่า หากรุ่นน้องคนไหนไม่เชื่อฟังจะถูกลอยแพ ไม่ยอมให้เข้ากลุ่มและ
จะทำให้ต่อไป
 อันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับรู้มาจาก ระบบการรับน้องของพวกโรงเรียนเทคโนฯ เทคนิค บางแห่ง
 แต่จากประสบการณ์โดยตรงที่ผมได้สัมผัสมา ผมรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่พี่ ๆ ได้จัดให้ แม้จะมี
เหนื่อยบ้าง แต่คิดว่า เป็นการฝึกใจให้อดทน ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เราจะได้เจอต่อไปในอนาคต
 การรับน้อง มีได้ แต่ต้องมีอย่างสร้างสรรค์ มีจุดประสงค์ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
... มีใครเจอประสบการณ์จากการรับน้องแบบแปลก ๆ บ้างไหมครับ เล่าให้เป็นวิทยาทานบ้างสิครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (0)