core competencies ..กศน.ชุมพร

พัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์การ

 มุ่งพัฒนาองค์กรสู่.....องค์ กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษา  ให้ผู้รับบริการ   
 มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
   
Core Competencies หมายเหตุ   
1.  ด้านบริหารองค์กร   
     1.1  การพัฒนาระบบบริหารเชิงกลยุทธ์ 

     1.2การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  
     1.3  การพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร    
     1.4  การพัฒนาบุคลากรแห่งการเรียนรู้ แหล่งอ้างอิง   
    
2ด้านบริการประชาชน  
     2.1  บริการการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต    
ที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่  ทุกเวลา 

     2.2  บริการการศึกษาตามความต้องการของ    
ประชาชน 
     2.3  บริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 
3.  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     3.1  การพัฒนาแหล่งข้อมูลฐานความรู้ของชุมชน 
     3.2  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ  e - Learning 
     3.3  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศด้าน 
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  ด้านการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ แหล่งอ้างอิง
ของชุมชน   
     4.1  การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย 

พันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
     4.2  เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมให้กับเครือข่าย พันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
     4.3  ระดมทรัพยากรจากชุมชนในการจัดการศึกษา 
นอกโรงเรียน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดนอกโรงเรียนความเห็น (2)

สูรศักดิ์
IP: xxx.172.200.95
เขียนเมื่อ 

ชอบเรียน กศน. มักมากเลยด้ายมีกิจกรรมมากกเลยครับชอบ**-

นายญัติวัฒน์
IP: xxx.173.115.52
เขียนเมื่อ 

ผมเรียนกศน.อยู่

แต่ชั่ยว่าจาง่ายนะครับ

งานมาก

แต่ว่าก้อสนุก

ผมชอบครับ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

874

เขียน

06 Jul 2005 @ 20:17
()

แก้ไข

18 Jun 2012 @ 21:48
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก