tacit knowledge

การที่จะสกัดความรู้ทั้ง Tacit หรือ Explicit ออกมาได้ต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่งๆ
tacit แปลตรงตัว แปลว่า เป็นนัย หรือ ซึ่งรู้อยู่แก่ใจ, ซึ่งเข้าใจโดยไม่ต้องพูด ส่วน explicit แปลว่า ชัดเจน หรือ กระจ่าง, ชัดแจ้ง ถ้ามองจากความหมาย tacit knowledge ก็น่าจะหมายถึงความรู้ที่เป็นความเข้าใจเอาเอง ที่อาจจะได้จากการสังเกต การค้นคว้าข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง เช่น ผมรู้มาว่ารถ BMW เป็นรถที่สุดยอดมากในทุกๆด้าน ซึ่งผมรู้มาจากการอ่านหนังสือรถ และจากที่ฟังๆมาจากคนอื่น (แต่ต้องเป็นคนอื่นที่ไม่เคยลองขับรถหรือเป็นเจ้าของรถ BMW มาก่อนนะ) แต่ถ้าวันหนึ่งผมได้มีโอกาสเป็นเจ้าของรถ BMW หรือ ได้ลอง หรือ ได้คุยกับคนที่เคยใช้รถ BMW มาก่อน แล้วได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อันนี้ถือว่าได้พิสูจน์แล้ว จึงน่าจะกลายเป็น Explicit knowledge แล้ว ไม่ว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างที่เคยคิดหรือไม่ (ทั้งแง่บวกหรือลบ) นั่นน่าจะหมายความว่า ยิ่งเราศึกษาเยอะ ช่างสังเกตุเยอะ เราก็น่าจะมี Tacit knowledge ที่รอการพิสูจน์มากด้วยเช่นกัน ผมสรุปอย่างนี้เลยแล้วกัน วิธีการที่จะสกัดความรู้ทั้ง Tacit หรือ Explicit ออกมาได้ต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่งๆ แต่ explicit นี้ต้องมีการลงทุนในการพิสูจน์มากกว่า ท่านอื่นๆคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน General knowledgeความเห็น (0)