ขอกรรมการบริหารช่วยระดมสมอง

งานนี้ทำแล้วทั้งทีมเยี่ยมและทีมรับต่างมีความสุข อยากทำต่อ แต่ทีมทำเองไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือ

หมอรวิวรรณ เสนอแนวคิดในวาระสืบเนื่องของการประชุม กรรมการบริหาร รพ เชียงรายฯ วันที่ 26 มีค 50 ว่า

หลังจากการประเมิน HA ผ่าน โรงพยาบาลเชียงรายฯ จะต้องทำงานพัฒนาคุณภาพต่อ อยากให้คนของเรามีความรู้สึกดีๆกับการผ่านมาตรฐาน และดำรงงานมาตรฐานต่อ ตามคำพูดของ อ วิจารณ์ พานิชว่า “มาตรฐานเอาไว้ขี่ ไม่ได้เอาไว้แบกหาม

 

จึงขอระดมสมองจาก กกบห ว่า ทำอย่างไรจะสร้างให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เป็น Happy HA ตามนโยบายของ ผอ และตามวิสัยทัศน์ของรพ ให้เกิด การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงพยาบาล

เอาสิ่งดีๆที่แตกต่างกันของเรามาสนธิพลังกัน

ให้คนในระดับต่างๆในโรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยน เช่น

ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มฝ่ายต่างๆ หรือคุณเอื้อ ส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณค่าในตน สร้างบรรยากาศที่ดี มีความสุขและเป็นบรรยากาศที่ปลอดภัย ให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ลดบรรยากาศการตรวจสอบ การจับผิด

Facillitator หรือคุณอำนวย ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือให้การประชุมราบรื่น สร้างบรรยากาศของความชื่นชม ความคิดเชิงบวก การซักถามด้วยความชื่นชม ให้สมาชิกกลุ่มได้หมุนเวียนกันเล่าเรื่องอย่างถ้วนหน้า ไม่มีคนใดคนหนึ่งผูกขาดการพูด ช่วยให้ “ความรู้เพื่อการปฏิบัติ” ถูกปลดปล่อยออกมา และคอยกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มช่วยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” ความรู้ออกมา และให้มีผู้บันทึกไว้

ผู้ทำงาน ไม่อยู่กับที่ ใฝ่พัฒนา ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ลดอัตตา ลดความคิดที่ว่า “เราทำได้ดีแล้ว เราก็มีดีอยู่แล้ว” แต่เป็นเราจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ เราจะเรียนลัดจากที่คนเคยมีคนทำมาดีแล้ว

 

สร้างความรู้และให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยการเริ่มจากความสำเร็จ และแนวการขยายความดี

ตามแนวคิด การจัดการความรู้ของ Peter Senge ซึ่ง ศ นพวิจารณ์ พานิช ผอ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) www.kmi.or.th ซึ่งอาจารย์ได้สรุป และเขียนไว้ใน WEB BLOG เรื่อง “ทศปฏิบัติสู่ความเป็นองค์การเรียนรู้ของหน่วยราชการ” ซึ่งได้ทำเป็นเอกสารแจกในที่ประชุมกรรมการบริหาร 1 แผ่น) หรืออ่านได้ ที่นี่

 

เรียนกรรมการต่อว่าโรงพยาบาลเชียงรายฯของเรายังต้องการงานอีกมากๆที่จะสร้างให้เกิดแนวคิดและการนำองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเวทีสัญจรก็เป็นงานหนึ่งซึ่งพยายามสร้างแนวคิดนี้ ซึ่งขณะนี้ทีมได้จัดเวทีไปแล้ว 8 หน่วย ได้นำเสนอผล ให้กรรมการบริหารในที่ประชุมครั้งก่อนแล้ว 6 หน่วย และจะขอรายงานสรุปเป็นระยะๆหลังจากเยี่ยมทุก 4-6 หน่วยแล้ว

 

พ รวิวรรณได้ขอให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานเวทีสัญจร ในที่ประชุม ว่างานนี้ทำแล้วทั้งทีมเยี่ยมและทีมรับต่างมีความสุข อยากทำต่อ แต่ทีมทำเองให้ต่อเนื่องไม่ได้  ขณะนี้ เริ่มมีปัญหา ทั้งที่ได้ความช่วยเหลือจากคนจำนวนหนึ่งเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณอำนวยเช่น คุณหมอต๋อย(สมศักดิ์) คุณหมออิทธิ คุณหมอติ่ง คุณหมอติ้ง ดร สง่า และที่สำคัญคือทางรองสุภัคยังช่วยด้านการบันทึกซึ่งวางแผนจะเก็บเป็นเอกสารข้อมูลความดี และความสำเร็จในโรงพยาบาลไว้ต่อไป

เพราะทีมเวทีสัญจรยังต้องการความช่วยเหลือมากๆ ทั้งจาก

คุณเอื้อจากกรรมการบริหารที่จะมาให้กำลังใจคนทำงานด้วยการนั่งฟังอย่างตั้งใจ มาแจมในเวที

ทั้งหน่วยงานต่างๆที่สมัครใจและพร้อมจะให้เยี่ยม

และทั้งคุณอำนวย ที่จะช่วยให้การประชุมราบรื่น สร้างบรรยากาศของความชื่นชม ความคิดเชิงบวก

ท่านผู้อำนวยการ รองบริหาร รองสุภัค และกรรมการบริหารอีกหลายท่านได้แสดงความยินดีที่มีงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้น และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม และแสดงความปรารถนาดีอยากช่วยเหลือ

หน้าไมค์ในที่ประชุมบรรยากาศดีมาก หลังไมค์ ยี่งยอด น่าชื่นใจ เพราะ เกิดความช่วยเหลือทันที

คุณเจี้ยบ โภชนากร สมัครเปิดเวทีที่หน่วยของเธอ และขอมาฟังที่เภสัชกรรมเลย เธอสนใจจะลองเป็นคุณอำนวยด้วย

คุณนุ้ยหัวหน้าฝ่ายบริหาร สมัครเปิดเวทีที่หน่วยงานของเธอเพิ่ม ให้เยี่ยมอีก 4 หน่วย

ป้าจินดาจะไปถามน้องๆพยาบาลแล้วจะมาแจ้งอีกที

ตอนนี้คิวเวทีสัญจรเราเลยยาวไปถึงสิ้นเดือน พฤษภาคมเลยค่ะ

อย่าลืมนะคะ ไปร่วม เวทีสัญจรได้ทุกวันพฤหัสบดี 1500-1630 น ทางหมอรวิวรรณจะประสานคุณอำนวยคุณลิขิตและทีมเยี่ยม และจะประชาสัมพันธ์โดยปิดประกาศในลิฟท์ และบอร์ดหน้าห้องวิชาการต่อไป

 

 วดป หน่วย  สถานที่   คุณอำนวย-คุณลิขิตหลัก
 5เมษายน  เภสัชกรรม  ห้องยา OPD  
 12   เภสัชกรรม  ห้องยา OPD  
 19  โภชนาการ  สนงโภชนาการ  
 26  ซักฟอก ตัดเย็บ  ห้องซักฟอก  
 3 พฤษภาคม  ยานพาหนะ  ห้องประสานไมตรี  
 10  วันหยุด    
 17  สารบรรณ  ห้องประสานไมตรี  
 24  ประชาสัมพันธ์  ห้องประสานไมตรี  
 31  ทีมเลขา และห้องสมุด  ห้องประสานไมตรี  

 และสามารถจองคิวเพิ่มทางบล็อก นี้ก็ได้นะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีสัญจร รพเชียงรายฯ Moving theater Chiang Rai hospitalความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
ขยันจัง  อีกหน่อยคงได้ฉายาเจ้าแม่ KM อิอิ

ขอบพระคุณค่ะ ท่านพี่ สบายดี นะเจ้าคะ

 

  • บรรยากาศน่าสนุก และอบอวลไปด้วยความสุขค่ะ
  • มองเห็นรอยยิ้มของผู้คนในแต่ละฝ่าย ที่จะเกิดจากความตั้งใจจริงในการมอบสิ่งดี ๆ ให้เพื่อนร่วมงานจากตัวของอาจารย์หมอ...
  • เท่าที่สัมผัสมา พอจะสรุปได้ว่า...ส่วนใหญ่แล้ว คุณหมอ คุณพยาบาล และคนโรงพยาบาลทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่ารัก น่าอยู่ใกล้ชิดด้วยค่ะ เป็นบุคคลที่พร้อมสำหรับการให้และการรับ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างนิสัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • การทำ KM ในองค์กรทางสุขภาพ จึงมักจะสำเร็จและไปได้ดีมากกว่าในวงการศึกษา ซึ่งดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยพร้อมเรื่องการรับสักเท่าไร กำแพงของพวกเรายังแข็งอยู่พอควร ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนของคุณอำนวยค่ะ
  • ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากค่ะ ที่แวะไปให้กำลังใจด้วยถ้อยคำชื่นชมจนดิฉันถึงกับหัวใจพองโต...ไม่รู้เป็นไง เมื่อไรที่เห็นข้อคิดเห็นจากอาจารย์หมอทีไร รู้สึกอบอุ่นใจทุกทีค่ะ...
สง่า
IP: xxx.91.19.194
เขียนเมื่อ 

ยินดีร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ

แต่ต้องขออภัยที่วันที่ 5 และ 19 เมษายน

ผมติดภารกิจที่ กทม นอกจากนั้น จะพยายามเข้าทุกนัดครับ

 

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ หมอ รวิวรรณ

 เชียงรายอากาศเป็นเช่นไรครับ

 ขอนแก่นร้อนสุดๆ ต้องเปิดแอร์ ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยพอเพียงครับ

 ตอนนี้หลายๆแห่งกำลัง ฮิต คลั่งไคล้ สนใจแต่ PMQA = HNQA  ครับ

เรียน อปวีณา ไม่ได้ชมเกิน จริงค่ะ

อาจารย์มีฝีมือในทางเขียนจริงๆ บรรยายได้ดี ชั้นเซียน

 

เรียน ดร สง่า

ยินดีค่ะ ขอบคูณ ที่คอยใส่ไฟ เป็นมือเพลิงที่คอย เติมเชื้อไฟให้ทุกงานสม่ำเสมอ

 

อ JJ  ที่เคารพ

ร้อนค่ะ หนีเข้าห้องแอร์เป็นพักๆ เช่นกันค่ะ

มีเย็นช่วงตื่นนอน นิดเดียว

ดูตัววิ่งหน้าจอทีวี ช่องไหน ๆ ก็ส่งข่าวมาว่าร้อน

เสมอภาคกัน ร้อนถ้วนหน้าค่ะ