บล็อกเกอร์ บล็อกเกอร์

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บล็อกเกอร์ในดวงใจ

สืบเรื่องต่อจากอาจารย์  ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ  ส่งtag บล็อกเกอร์ในดวงใจ มาให้จึงต้องว่าไปตามธรรมเนียมของสังคมโกทูโน...

ผู้เขียนก็ติดตามอ่านตลอด ซึ่งบันทึกทั่วๆ ไป ที่ติดตามอ่านอยู่ก็อาจแยกเป็นประเภทได้ดังนี้

บันทึกที่อ้างถึงพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม ผู้เขียนมักจะเข้าไปอ่านเชิงสำรวจว่าเขียนไปทำนองไหน แต่ก็มักจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น...

บันทึกที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากๆ ผู้เขียนก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปสอดรู้สอดเห็นว่าเค้าคุยกันเรื่องอะไร...

บันทึกของผู้ควบคุมหรือดูแลโกทูโน ผู้เขียนก็ต้องเข้าไปดูเพื่อรับทราบเป็นธรรมดา....

บันทึกของผู้ที่เข้ามาเสนอความเห็นในบันทึกของผู้เขียนและรู้สึกถูกอัธยาศัย ผู้เขียนก็มักจะเข้าไปอ่านเมื่อเจอ...

นอกนั้นก็จะเป็นบันทึกทั่วๆ ไป ซึ่งแล้วแต่ความพอใจจะพาไปในขณะนั้นๆ...

ส่วนบล็อกเกอร์ที่ผู้เขียนติดตามดังสำนวนว่า บล็อกเกอร์ในดวงใจ มีไม่กิ่ท่าน ก็จะเรียงลำดับจากก่อนไปหลัง...

 ......

P
Vij  

อาจารย์  Vij  เป็นคนแรกที่ผู้เขียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย เพราะผู้เขียนมีพื้นฐานทางทฤษฎีจริยศาสตร์ ส่วนงานที่ท่านเขียนจะเป็นเรื่องปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งปัจจุบันมักจะนำแนวคิดทฤษฎีคุณธรรมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา...ผู้เขียนจึงติดตามเพื่อนำมาเทียบเคียงกับพื้นฐานที่มีอยู่...

ช่วงหลังๆ อาจารย์ Vij  หายไปนาน คงจะยุ่งกับงานวิจัย แต่อาตมาก็ยังคอยติดตามงานท่านอาจารย์อยู่ ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเขียนต่อ....

.....

P

ท่านเลขาฯ นายขำ ซึ่งพบกันในสังคมโกทูโนโดยบังเอิญหรือเพราะเคยร่วมบุรพกรรมก็ไม่ทราบได้...ท่านเลขาฯ มักจะเข้ามาคุยกับผู้เขียนทุกวันตอนเขียนบล็อกใหม่ๆ จึงคุ้นเคยกัน วันไหนท่านไม่มาแสดงว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนกับท่านเลขาฯ จะมีใจถึงกัน...

ช่วงหลังๆ ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเป็นเลขาฯ คงจะงานยุ่ง ท่านจึงค่อยๆ ห่างไป แต่อาตมาก็ติดตามท่านอยู่เสมอ...

.....

ไม่มีรูป

อาจารย์ ดร. ไสว เลี่ยมแก้ว ซึ่งผู้เขียนได้พบคนต่อมา จำไม่ได้ว่าเข้าไปอ่านบันทึกของท่านได้อย่างไร สำนวนที่ท่านใช้จะเป็นการอ้างเหตุผลตามหลักตรรกะ ซึ่งเป็นสำนวนที่ผู้เขียนคุ้นเคยเพราะจะกระตุ้นระบบคิด ต่างจากข้อเขียนของท่านอื่นๆ... เรื่องที่ท่านเขียนจะเป็นเรื่องวิธีการวิจัยในแง่มุมต่างๆ ผสมผสานกับความห่วงใยการศึกษาของไทย...

ช่วงหลังๆ มานี้ ท่านไม่ค่อยได้เขียนเรื่องใหม่ๆ แต่ก็ยังเข้ามาเยี่ยมผู้เขียนอยู่บ้างเป็นครั้งคราว...

.....

P

คุณโยม Conductor นี้ ผู้เขียนได้รับการแนะนำจากคุณหมอ  มาโนช  ก็เลยเข้าไปอ่านดู มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้าง จนกระทั้งผู้เขียนรู้สึกคุ้นเคย...

และปัจจุบันนี้ก็ยังคงแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ : แก้ไขเพิ่มเติม เพราะถูกทักท้วงตามความเห็นข้างล่าง 

.............

ส่วนเพื่อนสมาชิกอื่นๆ หลายๆ ท่าน ผู้เขียนก็รู้สึกว่าอยู่ในดวงใจเช่นเดียวกัน แต่ความเป็นพิเศษแต่ละท่านอาจแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงค่อยนำมาบอกเล่าในโอกาสอื่นๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนทนาธรรมความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอประท้วงครับพระคุณเจ้า ผมอายุมากกว่าท่านไม่กี่ปี แต่อ่อนพรรษากว่ามากมายแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับ พระอาจารย์อย่าล้อคนฟุ้งซ่านเล่นเลยครับ ("บล๊อกเกอร์ในดวงใจ" ในความหมายของคนเป็นนาย)

นอกเรื่อง: ผมแวะไป มจร.วังน้อย มาสามรอบแล้วครับ คือไม่ไกลจากบ้านมากนัก เที่ยวแรกไปวันมาฆบูชา เที่ยวที่สองพาคุณพ่อคุณแม่ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ได้มีโอกาสเวียนเทียนโดยไม่ได้คาดไว้ก่อนด้วยครับ โชคดีไปถูกจังหวะพอดี เที่ยวที่สามนี้ พาน้องสาวกับหลานๆ ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวานนี้เองครับ ทุกคนที่พาไป ก็มีปิติครับ ทำให้ผมรู้สึกดีมาก ผมอยากจะถวายสารคดีทางพุทธศาสตร์ให้ มจร.สงขลา ครับ หากพระอาจารย์จะกรุณาแก้ไขประวัติในส่วนของที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อที่จะส่งทางไปรษณีย์ได้ (รบกวนลูกศิษย์พระอาจารย์ถวายด้วย) ก็จะเป็นพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 
P

..............

จะแก้ให้คุณโยมตามที่ประท้วง (......)

จะไปเพิ่มรายละเอียดในหน้าประวัติ..

ขออนุโมทนาต่อกุศลทานของคุณโยมล่วงหน้า

เจริญพร

เขียนเมื่อ 
สำหรับกระผม...พระอาจารย์เป็นเบอร์ 1 ครับ....55555
เขียนเมื่อ 
P
เจริญพร