วันนี้ได้นั่งคุยกับสาวพม่าอัธยาศัยดีมาก เธอชื่อ ชอซู้ ฮลาย (พยายามออกเสียงวรรณยุกต์และควบกล้ำให้ครบนะครับ ) ตอนแรกเธอเล่าชีวิตในบ้านเมืองเธอโดยทั่วๆ ไป  ตอนหลังขอให้เธอสอนภาษาพม่า(กลาง)ให้  เธอบอกว่าไม่ค่อยถนัด แต่พอได้บ้าง เพราะเธอเป็นมอญครับ

         "ผมชื่อชนันท์"  ให้พูดว่า "จะนอ นาแม หมาว ชนันท์"  คำว่า "หมาว"เป็นคำนำหน้าครับ

ผม(ชาย)="จะนอ"    ฉัน(หญิง)= "ม่า"    ชื่อ=นาแม

         "น้องสาวชื่ออะไร" ให้พูดว่า "จามา นาแม ม่า"

         ตอบว่า "ฉันชื่อชอซู้ ฮลาย "   ให้พูดว่า "ม่า ชอซู้ ฮลาย "

         คราวนี้ถ้าไปตลาด และจะซื้อของ  ถามว่า "ราคาเท่าไร"  ให้พูดว่า "ปาลาว แล ?"  ตอบ "ยี่สิบ" พูดว่า"นะแซ"

 

นับเลข 1=  ติ้ด  2=นิ  3=เต้า  4=เลอ  5=งา  6=เช่า  7=คูเนต  8=ชิต  9=โก้ 10=ตะแซ  สิบ=แซ  ร้อย=ยา  พัน=เท้า  หมื่น=เต้า  แสน=เติ้ง  ล้าน=ต้าน

ผสมเลข 20= นะแซ  30=เต๊ะแซ  40 =ละแซ  500=งา ยา  8000=ชิต เต้า 1,000,000=ตะ ต้าน  25=นะ แซ งา

คำลงท้าย ขอบคุณคะ= เจ้ สุเตน แต