เศณวี23

แสดงความคืบหน้า
วันนี้ได้เดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยราขภัฎสวนสุนันทา เพื่อไปรายงานความคืบหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ อ.บุญเที่ยง ซึ่งกระผมก็ได้รายงานและอธิบายให้กับอาจารย์ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ทำและผลิตรวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา นั้น อาจารย์บุญเที่ยง ค่อนข้างพอใจกับผลงาน  ส่วนตัวผมนั้นก็พอใจเป็นอย่างยิ่ง และผมสัญญาว่าจะทำให้ดีกว่าและดียิ่งขึ้นไปครับ พร้อมกับหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ให้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

8669

เขียน

02 Dec 2005 @ 22:29
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก