เตรียมการเสวนาเครือข่ายครั้งที่ ๑/๒๕๔๙

 ช่วงระหว่างเวลาทานอาหารกลางวัน ตัวแทนจากห้ามหาวิทยาลัย (ภาพข้างล่าง)

 ร่วมตกลง"กำหนดการ เสวนาครั้งที่ ๑/๔๙ ดังที่เรียนให้ทราบแล้ว (Link) ทางทีมงานตั้งใจที่จะให้ทีมวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานได้นำเสนอ

 ๑.แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพตามที่ท่านกำหนดให้พวกเราดำเนินการ

 ๒.ท่านวิทยากรจะมองภาพให้เกิดการบูรณาการของการทำงาน หรือ รายงานได้อย่างไร

JJ