How To จาก Tacit Knowledge เป็น Knowledge Asset
ทำอย่างไรข้าวโพดต้มจะหวาน อร่อย
  บ่ายนี้ทีมงาน จัดการความรู้ ม.ข ส่วนหน้าเดินทางโดยรถตู้ของศูนย์ของ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ท่านผู้อำนวยการกองคลัง คุณสุนาถ บัวทวน และ ทีมจากศูนย์บริการวิชาการอีกส่วนหนึ่ง ระหว่างทางทีมงานได้แวะเพื่อเติมพลังโดย จัดหาข้าวโพดหวานต้ม  ผมเองสงสัยมานานแล้วว่าทำอย่างไรข้าวโพดดังกล่าวจึงได้หวาน และ น่ารับประทาน ขณะรอได้มองเห็นป้ายของทางไร่ ที่เขียน เทคนิคในการต้มข้าวโพดให้มีรสหวาน ซึ่งเป็น นวัตกรรม หรือ How to” ที่น่านำไปลองทำดูครับ
 เทคนิค มีดังนี้ครับ
๑.    ใช้ข้าวโพดที่ตัดมาใหม่ๆ ( ถ้าจะเปรียบ คือ Input ต้องดี สด)
๒.   ใช้น้ำฝน หรือ น้ำสะอาดที่เราพร้อมที่จะใช้รับประทาน ไม่ควรใช้น้ำบาดาล หรือ น้ำประปา
๓.   ปอกเปลือกข้าดโพดเตรียมไว้
๔.   ตัมน้ำที่สะอาดเตรียมไว้ จนเดือด
๕.   เมื่อน้ำเดือดให้ใส่ข้าวโพดลงไปในน้ำ ต้มประมาณ ๕ ถึง ๗ นาที อย่าให้นานกว่านั้นเพราะข้าวโพด จะเปลี่ยนสภาพเป็นแป้งธรรมดา รสหวานจะหายไป ( Process ในการทำงานครับ)
๖.    เมื่อนำขึ้นให้นำแช่ในน้ำเกลือทันที
๗.   นำขึ้นมาบริโภค ได้ทันทีอย่าทิ้งไว้ เพราะข้าวโพดจะกลายเป็นแป้ง ความหวานจะหายไปอีกครับ
(Output)
       ลองดูครับ เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ พวกเราน่าจะเขียน Tacit Knowledge ทำนองนี้มา เล่า สู่กันฟังครับ เหมือนที่ท่าน อาจารย์หมอพิเชษ บัญญัติ ท่านได้เล่าประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้พวกเราฟังครับ

JJ
บันทึกบนรถตู้ ระหว่างเดินทางไปงาน KM แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๓๐ พ.ย ๒๕๔๘)