UKM 1/2549

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีม UKM มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ลปรร" เตรียมงานเสวนา ที่ มมส หลังปีใหม่

 เสวนา การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
เรียน  สมาชิก UKM ทุกท่าน
KM_MSU  ขอแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าการจัดสัมมนา  UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙  วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙  ค่ะ 
กำหนดการพอสังเขปดังนี้

วันแรก
        ช่วงเช้า  วิทยากรเจ้าของระบบ กพร  กพ  สมศ  สตง  นำเสนอแนวระบบคุณภาพของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของมหาวิทยาลัย ท่านละประมาณ ๓๐ นาที

        ช่วงบ่าย  แต่ละ ม. นำเสนอเรื่อง การบูรณาการระบบคุณภาพตามลำดับดังนี้ มม.  มข.  มอ.  มรม. และปิดท้ายด้วย  มมส.
        *** อาจจะมีการวิพากษ์ในแต่ละช่วง ขณะนี้กำลังรอให้ท่านประธาน UKM พิจารณา ***
        ปิดท้ายวันนี้ด้วยการเลี้ยงรับรองตอนเย็น
วันที่สอง
        เป็นการสรุป  ลปรร  "การบูรณาการของแต่ละมหาวิทยาลัย" ม.ละ ๑๐ นาที จากนั้น ม.แต่ละแห่งเสนอความก้าวหน้าในการจัดการความรู้เรื่อง "ระบบการเงิน  การคลัง  งานพัสดุ  และการบริหารงานบุคคล" ม.ละ ๑๐ นาที
 ข้อความข้างบนเป็นข้อมูลที่รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสื่อสารให้พวกเรารับทราบ

 ส่วนข้างล่างนี้เป็นผลจากการ ลปรร ของทีมจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการในวัน อังคารที่ ๒๙ พ.ย ๒๕๔๘ โดย มี รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทย์ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน
ข้อเสนอจากที่ประชุม 29 พ.ย 48
1.ผอ.กองคลัง ท่าน สุนาถ บัวทวน ขอนแก่น เสนอ ให้ นำ KKU_MIS ไปนำเสนอความก้าวหน้า (ซึ่ง คณบดี ผอ ศูนย์ มี Password)
2.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ท่าน อุ่นเรือน ( หรือ ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม อ.เก่ง หรือ ผศ.ดร.ทพ.อาภา จันทร์เทวี) นำเสนอ เรื่อง การพัฒนา สมรรถนะ ของบุคลากร ใน มข
3.ท่านหัวหน้าสำนักประกันคุณภาพและประเมินผล ท่าน เชษฐา นำเสนอ ภาพรวม ตัวชี้วัด ของ มข.
4.อ.เก่ง เสนอ ให้ใช้ กพร เป็นตัวตั้ง มีครบ IPOO เป็นแนวทาง ( Input Process Output Outcome)
5.นัด “ลปรร”ครั้งต่อไป พฤหัส 29 ธันวาคม  2548  เวลา 0900 น. ห้องประชุม SMEโดยจะเรียนเชิญ ตัวแทนแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบระดับ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือ หน่ายงาน เช่น QA HRD กพร
มาเพื่อหาแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยงานนี้ คุณ เอื้องฟ้า จะเป็นผู้ประสานงานครับ
JJ
บันทึกบนรถตู้ ระหว่างเดินทางไปงาน KM แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๓๐ พ.ย ๒๕๔๘)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#ukm#เครือข่าย#การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 8662, เขียน: 02 Dec 2005 @ 20:42 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)