ตอนนี้ใกล้จะถึงวันพ่อแล้ว  พวกเราควรตอบแทนบุญคุณท่านบ้างนะครับ  เพราะท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่  เราควรกราบเท้าท่านสักครั้งหนึง  ก็ยังดีนะครับ  (แต่ผมยังไม่ได้ทำเลย)

     
 

 
 

 นี่คือบรรยากาศวันพ่อเมื่อปีที่แล้ว