ก่อนกินยาต้านไวรัสเอดส์ควรคิดถึงอะไรบ้าง

1.ความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเป็นการรักษาระยะยาว
2.การประเมินสุขภาพตนเอง ถ้าสุขภาพยังดี ระดับ CD4 มากกว่า 250 ยังไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาต้าน ถ้า CD4 น้อยกว่า 250 ควรเริ่มรักษาด้วยยา 3 ตัว หากเป็นไปได้
 - การรักษาด้วยยาต้านจะต้องมีการตรวจระดับ CD4/ปริมาณไวรัสในเลือดเป็นระยะ เพื่อติดตามผลการรักษา
 - ก่อนการรักษาด้วยยาต้านฯ ควรมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ถ้าพบว่ามีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ต้องรักษาก่อน จนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการคงที่ นอกจากนี้ยาบางชนิดไม่สามารถกินคู่กับยาต้านฯ ได้
3.การวางแผนในการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และระยะยาว
 - มีหมอที่จะดูแลอย่างต่อเนื่อง
4.ความเข้าใจเรื่องยา การกินยา ผลข้างเคียงของยา และปัญหายาตีกัน
 - พร้อมที่จะกินยาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
 - วางแผนว่าจะดูแลตัวเองอย่างไร ถ้าเกิดผลข้างเคียงของยา
 - คิดถึงยาที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนใช้ยาตัวใหม่

เมื่อเราตัดสินใจจะไปโรงพยาบาล ควรเตรียมอะไรบ้าง ?
 1. ควรเตรียมบัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้พร้อม รวมถึงบัตรสิทธิการรักษาต่าง ๆ
  ที่มี เพราะเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นประวัติการรักษาของเราได้ กรณีที่ทำบัตรหาย
  ควรติดต่อที่ห้องบัตร ไม่ควรทำบัตรใหม่ เพราะจะไม่สามารถต่อกับประวัติการักษาเดิม
 2. เตรียมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอาการ และสิ่งผิดปกติที่เราสังเกตได้ แต่คงต้องมี
  ความกระชับ และชัดเจน หากมีข้อมูลมากอาจใช้การจด หรือถ้าเราไม่กล้า
  อาจให้ญาติเป็นผู้ให้ข้อมูลแทน อย่าลืมเอายาที่กินอยู่ทั้งหมดให้แพทย์ดูด้วย
 3. สอบถามแพทย์ถึงผลการวินิจฉัย และปรึกษาแผนการรักษา
 4. เตรียมตัวเองให้พร้อม ถ้าจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
 5. กรณีมีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล สามารถติดต่อฝ่ายสังคมสงเคราะห์
  ของโรงพยาบาลได้
 6. กรณีต้องการย้ายโรงพยาบาล สามารถขอประวัติการรักษาของตนเองจากแพทย์ได้