เมื่อเราตัดสินใจจะไปโรงพยาบาล ควรเตรียมอะไรบ้าง ?

จะไปโรงพยาบาล ควรเตรียมอะไรบ้าง ? ,ก่อนกินยาต้านไวรัสเอดส์ควรคิดถึงอะไรบ้าง ?

ก่อนกินยาต้านไวรัสเอดส์ควรคิดถึงอะไรบ้าง

1.ความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเป็นการรักษาระยะยาว
2.การประเมินสุขภาพตนเอง ถ้าสุขภาพยังดี ระดับ CD4 มากกว่า 250 ยังไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาต้าน ถ้า CD4 น้อยกว่า 250 ควรเริ่มรักษาด้วยยา 3 ตัว หากเป็นไปได้
 - การรักษาด้วยยาต้านจะต้องมีการตรวจระดับ CD4/ปริมาณไวรัสในเลือดเป็นระยะ เพื่อติดตามผลการรักษา
 - ก่อนการรักษาด้วยยาต้านฯ ควรมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ถ้าพบว่ามีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ต้องรักษาก่อน จนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการคงที่ นอกจากนี้ยาบางชนิดไม่สามารถกินคู่กับยาต้านฯ ได้
3.การวางแผนในการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และระยะยาว
 - มีหมอที่จะดูแลอย่างต่อเนื่อง
4.ความเข้าใจเรื่องยา การกินยา ผลข้างเคียงของยา และปัญหายาตีกัน
 - พร้อมที่จะกินยาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
 - วางแผนว่าจะดูแลตัวเองอย่างไร ถ้าเกิดผลข้างเคียงของยา
 - คิดถึงยาที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนใช้ยาตัวใหม่

เมื่อเราตัดสินใจจะไปโรงพยาบาล ควรเตรียมอะไรบ้าง ?
 1. ควรเตรียมบัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้พร้อม รวมถึงบัตรสิทธิการรักษาต่าง ๆ
  ที่มี เพราะเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นประวัติการรักษาของเราได้ กรณีที่ทำบัตรหาย
  ควรติดต่อที่ห้องบัตร ไม่ควรทำบัตรใหม่ เพราะจะไม่สามารถต่อกับประวัติการักษาเดิม
 2. เตรียมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอาการ และสิ่งผิดปกติที่เราสังเกตได้ แต่คงต้องมี
  ความกระชับ และชัดเจน หากมีข้อมูลมากอาจใช้การจด หรือถ้าเราไม่กล้า
  อาจให้ญาติเป็นผู้ให้ข้อมูลแทน อย่าลืมเอายาที่กินอยู่ทั้งหมดให้แพทย์ดูด้วย
 3. สอบถามแพทย์ถึงผลการวินิจฉัย และปรึกษาแผนการรักษา
 4. เตรียมตัวเองให้พร้อม ถ้าจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
 5. กรณีมีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล สามารถติดต่อฝ่ายสังคมสงเคราะห์
  ของโรงพยาบาลได้
 6. กรณีต้องการย้ายโรงพยาบาล สามารถขอประวัติการรักษาของตนเองจากแพทย์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (0)