gotoknow.org ทาง UBC-7

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้มีโอกาสติดตามรับชมการสนทนาของดร.จันทวรรณ น้อยวัน และดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง gotoknow.org เมื่อคืนวันพฤหัสที่ 1 ธ.ค.48 ทาง UBC-7 ดีมากครับ ได้ทราบเรื่องราวหลายอย่างลึกซึ้ง และชวนติดตามทำความเข้าใจมากกว่าตอนที่อ่านจาก Blog เพียงอย่างเดียว เท่าที่พอจะจำได้ อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน พูดถึงเรื่อง

 

  • ที่มา, รายละเอียดของการพัฒนา Web Site : gotoknow.org, ตัวอย่างการใช้งาน และแนวทางในการพัฒนา gotoknow.org ให้มีความ อัจฉริยะ มากขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์จากการเติบโตของกระบวนการ KM

     

  • โปรแกรม FeedSpring, PlanetMatter ที่เผยแพร่อยู่ทาง Web Site : http://www.usablelabs.com ได้เข้าไปติดตามชมแล้วครับ ยังมีผลงานอื่น ๆ ของทั้ง 2 ท่านที่น่าจะติดตามศึกษา (และบริจาค Donate via PayPal) ได้แก่ WinGlance, BlogExpress

     

  • การตอบคำถามที่หลากหลายได้มุมมองและข้อมูลที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะทัศนะเรื่องการเขียนโปรแกรมคือการสร้างงานศิลปะ เยี่มมากครับ

ผมเองได้ถามเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการไฟล์เสียงเพื่อให้แสดงใน Blog ของ gotoknow.org ดร.ธวัชชัย ตอบได้ดีมาก...ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (0)