ปัญหาที่พบในระบบเลือดที่สอนโดยผศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์เมื่อวันที่ 23 พ.ย.48 เพื่ออ่านเตรียมสอบกันนะครับ ดาวโหลดที่นี่