แผนงานโครงการปี 2549 ของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู มีดังนี้