แนะนำให้อ่านได้ที่นี่ http://gotoknow.org/archive/2005/12/02/04/44/16/e8593 ที่เขียนโดย น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลได้ดี