แนะนำขุมความรู้รพ.บ้านตากให้เจ้าหน้าที่รพ.ได้อ่าน

แนะนำให้อ่านได้ที่นี่ http://gotoknow.org/archive/2005/12/02/04/44/16/e8593 ที่เขียนโดย น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลได้ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการ



ความเห็น (0)