HA : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ ตอนที่ 3


บุคลากรทางการแพทย์ยังมีหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่จริง ๆ บางครั้งมีโมหะ โทสะมากขึ้นอาจจะทำให้ความมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ลดลงบ้าง คงต้องใช้สติดึงเอาโมหะ โทสะให้ลดลง ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่ยึดติดในความมีตัวตนของตน มองความมีคุณค่าของเพื่อนมนษย์อย่างเท่าเทียมกัน ตราบนั้นเราก็จะเป็นคนที่นำหัวใจความเป็นมนุษย์กลับคืนมาสู่ระบบคุณภาพเอง

ในช่วงหลังเบรก 11 โมงเช้าวันที่ 14 มีค.50 เป็นช่วงโอกาสทองผู้เข้าร่วมประชุม HA เนื่องจากอ.ประเวศ วะสีท่านได้มาเล่าให้ฟังถึง ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด ความจริง ความดีและความงาม

 

หากเรามีหัวใจความเป็นมนุษย์ ขณะที่เราให้บริการแก่ผู้ป่วย จะแสดงออกได้ทั้งสีหน้าแววตา ท่าทาง อ.ประเวศท่านพูดติดตลกว่า บางครั้งผู้ป่วยก็ยังสามารถสัมผัสได้แม้กระทั่งกลิ่นที่ออกมาจากตัวเรา ทำให้ผู้ฟังยิ้มเล็กยิ้มน้อยกันเป็นแถว ๆ

นอกจากนี้อาจารย์ยังบอกว่าหากเราบริการด้วยหัวใจจะมี 4 สิ่งที่เพิ่มขึ้น 2 สิ่งที่ลดลง

 

4 สิ่งที่เพิ่มขึ้น ได้แก่

1.     มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

2.     เกิดนวัตกรรมขึ้น เพราะการที่เรามีใจในการทำงาน เราจะเกิดความกล้า กล้าคิด กล้าทำ คิดอยากจะปรับปรุงพัฒนางานมากขึ้นนั้น อยากทำโน่น อยากทำนี่ จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ

3.     คุณภาพของการให้บริการมี Patient Safety เพราะเราใส่ใจผู้ป่วย

4.     โรคจะหายเร็วขึ้น การคิดว่าผู้ป่วยมีคุณค่า จะทำให้เราฟังผู้ป่วยมากขึ้น ทำให้รู้ถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยจริง แต่คนที่ไม่ฟังผู้ป่วยเพราะมีความคิดว่าตนเองเหนือกว่าจึงไม่ฟังผู้ป่วย ดังนั้นเขาจะพลาดโอกาสที่จะรู้สาเหตุการเจ็บป่วยที่แท้จริง

2 สิ่งที่ลดลง คือ

1. ต้นทุนการรักษา Cost Medical Care ลดลงเพราะผู้ป่วยหายเร็วขึ้น

2. การฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการแพทย์จะลดลง เพราะมีความสัมพันธ์กันด้วยใจ มีน้ำจิต น้ำใจต่อกัน

 นอกจากนี้อาจารย์ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความจริง ความดี ความงาม ว่า ถ้ามองแบบแยกส่วนก็จะมีความหมายต่าง ๆ กัน <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">….แต่ถ้ามองเป็นองค์รวมว่าความจริงที่มีความดีและความงามอยู่ในกันและกัน ความจริง-ความดี-ความงาม ก็จะมีความหมายจำเพาะว่า หมายถึง….</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">ความจริง ที่มีความดี ความงาม </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">ความดี ที่มีความจริง ความงาม </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">ความงาม ที่มีความจริง ความดี</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p>อย่างที่อยู่ในกันและกัน 3 สิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกจากกัน <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เพียงแค่การให้บริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์และสามารถทำให้เกิด 4 เพิ่ม 2 ลด ทำให้ดิฉันมีแรงฮึดที่จะทำและเล่าสู่กันฟังในหมู่ชุมชนคนชุดเขียวเพื่อเพิ่มคุณภาพงานต่อไป </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ต่อจากอ.ประเวศ ก็เป็นคิวของเจ้าพ่อ HA จะเป็นใครไม่ได้นอกจากอ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล หัวข้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือ การสะสมคุณภาพ </p><p></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>อาจารย์เล่าว่า การสะสมคุณภาพ ก็เหมือนกับการสะสมความดี <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ถ้าเราทำดี วันละเล็กวันละน้อย สะสมความดีทุกวัน เราจะมีความสุข</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">การทำงานคุณภาพก็เช่นกัน หากมีการสะสมคุณภาพจะทำให้เกิดคุณภาพที่ต่อยอดกัน </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">อาจารย์ได้ยกตัวอย่างการทำงานคุณภาพแบบ q ตัวเล็กและ Q ตัวใหญ่ คือ</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">q ตัวเล็ก หมายถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องใหญ่มากแต่มีการสะสมทำต่อเนื่องไม่หยุด </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">Q ตัวใหญ่ หมายถึงการทำพัฒนาคุณภาพแบบบิ๊กโปรเจ็ค โครงการใหญ่โครงการเดียวแบบตูมเดียวจอด แล้วไม่ทำคุณภาพอีกเลย มีตัวอย่างโรงพยาบาลที่โหมทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผ่านการรับรอง HA เมื่อผ่านการรับรองแล้วก็บอกเหนื่อยเหลือเกินขอพักร้อนทำงานคุณภาพสักพักนะ เมื่อไหร่ที่จะ Re-Accredit  ค่อยมาทำงานคุณภาพใหม่ละกัน ถึงตอนนั้นก็สายไปซะแล้ว เพราะเหมือนกับการต้องมาเริ่มต้นใหม่ โรงพยาบาลนั้นจึงไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงพยาบาลคุณภาพอีกต่อไป</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">แล้วแบบไหนจะได้คุณภาพโดยรวมดีกว่ากันระหว่าง q ตัวเล็กและ Q ตัวใหญ่  ท่านคงมีคำตอบในใจแล้วใช่มั้ยคะ ?</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">การสะสมคุณภาพด้วยการทำงานให้เป็นงานประจำที่มีคุณภาพเกิดเป็นความเคยชินและทุกคนร่วมกันจึงจะเป็นการสะสมคุณภาพ สะสมคุณภาพอะไรบ้าง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">1.สะสมความผิดพลาด ไว้เป็นบทเรียน </p><ul>

 • เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน
 • เพื่อดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
 • </ul><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">2. สะสมสมรรถนะของคน จะทำให้คนในองค์กรเก่งขึ้นได้อย่างไร</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">3. สะสมความชื่นชม และรักผู้ป่วยของคุณ love your patient</p>  <ul>

 • มองการทำงานให้เป็นเรื่องสนุก
 • ความรักของผู้ให้บริการมิใช่แค่ความรู้สึกแต่ต้องเป็นการกระทำ จะทำให้การบริการมีคุณภาพโดยอัตโนมัติ
 • </ul>   <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ดิฉันคิดว่า Humanized Health care ในประเทศไทยมีมายาวนาน แต่ก็อยู่ที่ตัวบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ มีอยู่เป็นส่วน ๆ เป็นคนๆ เช่น </p>  <ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">แพทย์ที่เห็นความทุกข์ผู้ป่วยที่มารอตรวจและได้ทุ่มเทเสียสละตรวจผู้ป่วยจนหมดกว่าจะได้รับประทานอาหารกลางวันบางครั้งก็เลยเที่ยง หรือบ่ายโมงไปแล้ว</div></li></ul><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">  พยาบาลที่มีความรักและเห็นใจผู้ป่วย ให้ทั้งกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต นอกจากนี้ญาติบางคนที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อถุงบรรจุศพ โลงศพ พยาบาลหลายคนก็ควักทุนทรัพย์ของตนเองซื้อโลงศพให้ </li></ul>  <div style="text-align: center">       </div> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">    </p>ซึ่งจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังมีหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่จริง ๆ บางครั้งมีโมหะ โทสะมากขึ้นอาจจะทำให้ความมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ลดลงบ้าง คงต้องใช้สติดึงเอาโมหะ โทสะให้ลดลง ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่ยึดติดในความมีตัวตนของตน มองความมีคุณค่าของเพื่อนมนษย์อย่างเท่าเทียมกัน ตราบนั้นเราก็จะเป็นคนที่นำหัวใจความเป็นมนุษย์กลับคืนมาสู่ระบบคุณภาพเอง 

  หมายเลขบันทึก: 85753เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2007 20:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (4)
  เห็นด้วย 100% ... ขอบคุณที่เอาเรื่องดีดี มาเล่าสู่กันค่ะ คุณเล็ก
  พี่เล็กสรุปและเล่าเรื่องได้เก่งจัง.ถึงไม่ได้ไปแต่ได้มาอ่านบันทึกของพี่แล้วก็รู้สึกอยากทำqเล็กๆของตัวเองเพิ่มขึ้น...
  ขอบคุณหนูเล็กที่นำมาเล่าค่ะ   ไม่ได้ไปแต่เห็นภาพชัดเจน

  อ. หมอนนท์คะ+น้องขวัญ+ผอ. อัจฉรา

  • ได้ไปรับฟังสิ่งดี ดี มาก็อดไม่ได้ที่จะเล่าสู่กันฟังค่ะ
  • ดีใจค่ะที่ผู้อ่านบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อการจะทำคุณภาพ
  • ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามมาตลอดนะคะ

   

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  L3nr
  ระบบห้องเรียนกลับทาง