โสดไม่โสด ขอเสียสละความรักบ้างจะได้ไหม (20)

ขอให้ติดตามรายงานตั้งแต่ต้นจนจบ ท่านก็จะทราบว่าการเรียนที่เข้าไปนั่งอยู่ในอ้อมกอดของความรู้นั้นเป็นอย่างไร

 

  ..เมื่อคืนนี้ผมฝันดีเหลือเกิน ฝันหวานต่างๆนานาตลอดคืน ตื่นขึ้นมาก็นั่งคิดถึงความฝันของตัวเอง ทำไมเราถึงฝันอย่างนี้ ทำอย่างไรจะได้ฝันออกมาอย่างนี้อีก แต่จะทำยังไงได้ละครับ ในเมื่อความฝันนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมใดๆของเรา ผมอยากจะฝันดีตลอดไป ฝันถึงคนสวย คนยิ้มหวาน คนจิตใจดี เมื่อคืนทะลึ่งฝันว่าได้นอนอยู่ในอ้อมกอดที่หอมละมุนของเธอคนนั้น.. ฮัดเช๊ย!!  

 

บ่ายเมื่อวานนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและคณะได้มาเยี่ยม พร้อมกับบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตหมายเลข 1ของมหาวิทยาลัย มาถึงก็คุยเรื่องการศึกษา การดำเนินงานของหลักสูตรมหาวิทยาลัยชีวิต และภาพการศึกษาในวงกว้างทั่วไปอย่างเข้าทางกัน ประกอบกับลูกสาวผมมาจัดค่ายให้ลูกรักของเธอ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความพิการทางกายภาพร่วมกับเพื่อนนักศึกษาที่มีความเมตตาจิต ภายใต้กิจกรรมอาสาสมัครของชมรมนักศึกษา ด้วยความที่น่าจะเป็นเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้ผมเกิดจิตนิวรณ์ นอนฝันถึงการศึกษาแบบไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลย เมื่อคืนผมฝันเป็นฉากๆอย่างนี้ครับ

   

  ฉากที่ 1 รายชื่อนักการศึกษาที่ผมฝันเห็น

การจัดการศึกษาแบบอิงระบบ ทำให้การเคลื่อนไหวของบุคลากรทางการการศึกษาทุกระดับมาพบกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ยกตัวอย่างเช่นการจัดค่ายเพื่อนช่วยเพื่อนในครั้งนี้ ซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าจัดค่ายฯภายใต้ระบบหรือตามใบสั่งทางราชการ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในการที่จะเอานักการศึกษาหลายระดับหลายสถาบัน มาคลุกคลีตีโมงจัดการศึกษาทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ ท่านลองดูรายชื่อข้างล่างนี้สิครับ   

·   รศ .ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและคณะมาเยี่ยม

·   ผศ .ดร.แสวง รวยสูงเนิน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

·   รศ .ดร.อรรณพ วราอัศวปติ รองประธานอนุกรรมการการจัดการความรู้ มมส .  

·   ดร .สุทธิดา แจ่มใส คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

·   ดร .ขจิต ฝอยทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·   ดร .ศักดิ์พงศ์ หอมหวน ผู้บริหารสถานการศึกษาโรงเรียนเม็กดำ

·   อาจารย์พัชราภา อินทร์ชลิต งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ มมส .

·   อาจารย์สันติศักดิ์ มะเริงสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่ายฯ ม . มหาสารคาม

·   อาจารย์ สุ ขิริน เย็นสวัสดิ์ ภาควิชาหลักสูตรการสอน สาขาการศึกษาพิเศษ มมส .

·   อาจารย์ปริญดา ยะวงศา ภาควิชาหลักสูตรการสอน สาขาการศึกษา

พิเศษ มมส .

·   อาจารย์สิริ หิรัญบริรักษ์ โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม อ .กันทรวิชัย จ. 

มหาสารคาม

·   อาจารย์ธนภัทร หิรัญบริรักษ์ ผู้ชำนาญการศูนย์ฝีมือแรงงงาน จ . 

มหาสารคาม

·   อาจารย์อุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

·   อาจารย์พันดา เลิศปัญญา นักศึกษา ป .โท มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

·   อาจารย์ประสงค์ อาจหาญ นักศึกษา ป .โท มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

·   อาจารย์ศิริพงศ์ สิมสีดา นักศึกษา ป .โท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

·   างสาวสุรัชฏา ลือเจียงคำ นักศึกษาป .โทคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ม.เชียงใหม่   

รวมทั้งที่แว๊บไปแว๊บมาอีกจำนวนหนึ่ง จะมีครูตามอัธยาศัยมาร่วมวง 20 ท่าน  

ฉากที่ 2 รายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ผมฝันเห็น

นิสิตนักศึกษามาเข้าค่ายฯครั้งนี้ มีทั้งที่พิการและร่างกายครบ 32 จำนวน 50 ชีวิต นักศึกษาสมทบจากภายนอกอีก 4-5  รวมทั้งญาติผู้ใหญ่คุณแม่อนัญญา อินทร์ชลิต ได้มาร่วมให้กำลังใจตลอดระยะเวลาที่เข้าค่ายครั้งนี้    

ฉากที่ 3 กระบวนการเรียน

เรานำการเรียนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับการดำเนินชีวิต นั่นก็หมายความว่า ถ้าลมหายใจเคลื่อนไหวการศึกษาก็เคลื่อนตามไปทุกที่ ไม่มีห้องเรียน ไม่มีภาควิชา ไม่มีการจำกัดเวลา เรียนได้ตลอดเท่าที่หัวใจปรารถนา เป็นบทเรียนที่สัมผัสได้ เข้าถึง เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา นับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา ลุก นั่ง เดิน กิน นอน ฯลฯ   

ฉากที่ 4 สาระวิชา

ไม่มีวิชาอะไรในโลกนี้ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเบื้องต้นแล้วนักศึกษาไม่ได้เรียน แถมยังเรียนมากกว่าการในเรียนในภาคปกติด้วยช้ำไป เช่น

 • วิชายูเทริ์นชีวิต
 • วิชาจะไชโยทำไมต้องรอลีโอก่อน
 • วิชาคนพิการก็เป็นพระเอกนางเอกได้
 • วิชา ICT.เพื่อชีวิต
 • วิชาเขียนบล็อก
 • วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
 • วิชาการสู่วิชาชีพ
 • วิชาการเขียนโครงการ
 • วิชาเรียนอย่างไรให้ได้ความรู้จริง
 • วิชาปรัชญาชีวิต
 • วิชาเอื้ออาทรความรู้
 • วิชาการทำงานและดำเนินชีวิตบนฐานความไม่พร้อม
 • วิชา KM.ธรรมชาติ
 • วิชาเพื่อชีวิตและสังคม
 • การแปลงศักยภาพในตัวบุคคลให้เป็นทุนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน
 • วิชาเฮฮาศาสตร์
 • วิชากระแซะความรู้
 • วิชาเอ็กซเรย์ชีวิตและสังคม
 • วิชารักกันไว้เถิด เราเกิดเพื่อแดนไทย ..
 • วิชาจีบเอาความรู้

  ขอโทษเถอะ ขืนเขียนลงไปทั้งหมดท่านก็จะเบื่ออ่านเสียเวลาไปเปล่าๆ  ขอให้ติดตามรายงานตั้งแต่ต้นจนจบ ก็จะทราบว่าการเรียนที่เข้าไปนั่งอยู่ในอ้อมกอดของความรู้นั้นเป็นอย่างไร?     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ในมหาชีวาลัยอีสานความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านครูบา

       ขึ้นต้นก็ฝันเห็นคนอื่นแล้ว อยากให้ครูบานอนเยอะ ๆ ค่ะ จะได้สุขภาพดี ๆ  ฝันเห็นแต่สิ่งที่สวยงาม เห็นวิชาต่าง ๆ ก็อยากศึกษาเพิ่มเติมเช่น

 •  วิชาเฮฮาศาสตร์
 •  วิชายูเทิร์นชีวิต
 •  วิชาจีบเอาความรู้ ฯลฯ

กราบสวัสดีท่านครูครับ

 • เรื่องการศึกษา เรื่องบริการชุมชน หรือส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ ผมยินดีให้ความรักเต็มๆ ครับผม
 • ท่านครูพักผ่อนบ้างด้วยนะครับ ด้วยความเป็นห่วงและเคารพนับถือครับ
 • พายุอีกลูก ลูกใหม่ เข้าไปโหลดได้ที่ ใน ย้อนรอย พายุไต้ฝุ่น "ทุเรียน" (ไทยทำ ไทยใช้ ไทยพัฒนา) รวมทั้งหมด 30 Mb ครับ สามภาพในบทความนะครับ
 • อ่านบทความแล้วดีใจนะครับที่ท่านครูมีความสุข คนสู้ชีวิตของผม 
 • ขอบคุณมากนะครับ

ขำ ขำ ยิ้มอีกแล้วค่ะพ่อครูขา...วิชาจีบเอาความรู้ นี่คล้ายๆกับ TL ใช่ป่าวคะ  ^__*

ตอบไม่ได้ล่มบ่อยๆ

เขียนเมื่อ 
 • เย้!!! เข้ามาตอบคุณพ่อได้แล้ว
 • วันนี้พยายามทั้งวัน ที่ทำงาน...ตอบใครไม่ได้เลย
 • แต่ทำไมราณีตอบคุณพ่อได้นะ
 • หว้าพิมพ์เสร็จกดบันทึก  ก็หลุดเลย...
 • แค่เห็นชื่อวิชาก็อยากมาสมัครเรียนแล้วค่ะคุณพ่อ
 • อยากเรียนวิชากระแซะความรู้ค่ะ  ว่าแต่ใครสอนคะเนี่ย  จะได้ไปกระแซะถูกคน...
 • ท่านครูที่รัก
 • พอดีลูกสาวของท่านครู
  P
  ฝากสารมาถึงท่านครูว่า "

  ถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วค่ะ

  "
 • ท่านครูไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
 • คิดถึงครับ
เขียนเมื่อ 
 • เอามาฝากเพิ่งเข้าได้ครับ
 • วันนี้มานั่งทำงานที่ห้อง Labs ได้ครึ่งวันแล้วค่ะ จำเป็นต้องทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาดูแลระบบค่ะ

  ปรากฎว่าเจอปัญหาการใช้งานค่ะ คือ network connection ไม่ค่อยเสถียร เข้าเว็บได้บ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องการเปลี่ยนอุปกรณ์ UniNet (Thailand University Networks) ค่ะ

  ตามข้อความนี้ในเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัย http://news.cc.psu.ac.th/content/view/2110/40/

  ทุกมหาวิทยาลัยจะเจอปัญหาการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตค่ะ ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่วันคงจะใช้งานได้ตามปกติค่ะ

  แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ มีผลสืบเนื่องทำให้เว็บ GotoKnow.org โหลดหน้าเพจขึ้นมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันกด Ctrl + F5 บ่อยๆ ในทุกหน้าที่เข้านะค่ะ

  และอ่านวิธีการล้าง cache ใน Internet Explorer และ FireFox ได้ที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/56927

เขียนเมื่อ 
 • ดร. จันทวรรณฝากมาครับ
 • P
  ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ เมื่อ จ. 19 มี.ค. 2550 @ 12:08 จาก 202.12.74.7 ลบ (197407)

  เมื่อเช้านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องทำการย้าย servers ของ GotoKnow ค่ะ ก็เลยจำต้องปิดระบบไปตอนช่วง 8-9 โมงเช้าไปค่ะ ขอโทษด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • รับทราบแล้วค่ะคุณพี่ขจิต  สงสัยคุณพ่อจะยังเข้าไม่ได้อยู่

ขอบคุณทุกท่านครับ

เข้าใจว่าระบบคงดีแล้ว

ตอนที่ส่งข้อความไม่ได้นั้นยังคิดว่า

โลกคนตาดีก็มีโอกาสสะดุดเทคโนโลยีทำให้มืดบอดด้านข่าวสารข้อมูลได้เช่นกัน ตื่นมาเช้านี้ลองส่งข้อความดุ เกิดได้ขึ้นมา แสดงว่าฝีมือ ดร.จันทวรรณ ไม่ธรรมดา สามารถแก้ไขวิกฤติได้เร็วกว่าที่คิด ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกกรณี ที่ดีขึ้นแล้ว จะได้ตั้งหน้าตั้งตาฮิๆๆ กันต่อไป

ลูกหว้า  กับ อ.ส่าหรี จะสมัครเรียนหลักสูตรไหนแจ้งไปที่อาจารย์หนิง ด่วน  มีวิชาน่าสนใจเยอะ เช่น

 • ปิดประตูตีแมว ยังงี้
 • ตาดีก็ได้ ตาร้ายก็เสีย ยังงี้
 • มีตาหามีแววไม่ (คนสวยๆมองไม่เห็น พวกตาถั่ว)
 • มองตาก็รู้ใจ (ไอ้นี่ไวไฟเหลือประมาณ)
 • น้ำตา หรือจะแก้ปัญหาใจ (อกหักเพราะรักไม่เป็น)
พ่อครูขา...พ่อทำหนิงหัวเราะอีกแล้ว วิชาที่เพิ่มนี่จะเปิดใน summer นี้ไม่ทันแล้วค่ะ  อิอิ  วันนี้ได้ไปทานข้าวกลางวันกับคุณหมอ (อนาคตแพทย์หญิง)มาด้วยหละค่ะ และก่อนกลับคุณหมอก็ได้แวะมาเยี่ยม[email protected]ค่ะ