การปฏิบัติตัว

หน้าที่ที่ควรรู้ ก็ควรรู้ หน้าที่ ที่ควรทำ ก็ควรทำ

   เนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงข้าพเจ้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักประเทศชาติเช่นเดียวกันกับทุกคน "ที่เกิดเป็นคนไทย"

   บ้างครั้งเรามักลืมหน้าที่ ที่ควรทำหรือไม่ ?

   ในการเกิดมาในโลกนี้ และอยู่ประเทศไทยแห่งนี้ หน้าที่ของเราทุกคนมีเหมือนกันหมด ได้ถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่เกิด ขึ้นอยู่กับเราจะเดินไปในเส้นทางไหน เราเองทุกคนจำเป็นต้องทำหน้าที่ให้ดี ให้ถูกหลักในการทำงานเป็นไปในทางที่ดี ที่ชอบ

   ไม่ว่าเราเกิดมาเป็นเด็ก หน้าที่ของเราก็เป็นลูกตัวเล็ก ๆ น่ารัก กำลังเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมที่ผู้เป็น สถาบันครอบครัว อบรม เลี้ยงดูมา การหล่อหลอม จะเป็นอย่างไร ก็เป็น มาตรฐานของแม่พิมพ์ที่จะจัดให้ได้มาตรฐาน หรือไม่อย่างไร คำว่าหน้าที่จะเริ่มตรงจุดนี้เองทำไมนะหรือ ? เพราะว่า เราเกิดมาเป็นลูกของแม่ผู้เป็นทิศเบื้องบน เรา หน้าที่ก็เกิดแล้ว เราต้องทำหน้าที่ของเราไปให้ดี ในทางที่ควรทำ ในทางที่ชอบ เมื่อเราออกจากสถาบันครอบครัว ไปเรียนหนังสือ หน้าที่เราก็คือเรียน เรียนอย่างไร ? นั้น ก็ต้องเรียนให้รู้ ในสิ่งที่รู้แสวงหาความรู้ในตัวเพื่ออะไร เพื่อหน้าที่ในอนาคต ซึ่งเราเอง อาจจจะยังไม่รู้ นั้นก็ขึ้นอยู่ครอบครัว หรือ ความสนใจส่วนตัวของเราว่าจะไปในทิศทางใด

  เมื่อพูดถึงหน้าที่ เรามีเพื่อน หน้าที่ของเพื่อนที่ดี คือ อะไร ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดี ? ต้องคิดกัน คิดเองได้ ทำเองได้ แต่วัยละ มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ ใครละ จะเป็นผู้คอยดูแล ? (เราเท่านั้นจะเป็นผู้ดูแลตน อัต ตา หิ อัต ต โน นา โถ) เพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราไม่ให้บกพร่อง ของการเป็นลูกที่ดี เพื่อนที่ดี เป็นลูกศิษย์ที่ดี

  เมื่อจบการศึกษา หน้าที่ของเราทำงานให้องค์กร ทำอย่างไร ให้องค์กรที่เราตัดสินใจทำงานด้วยจะเจริญเติบโต เป็นองค์กรที่ดี มั่นคง ต้องหัดกลับมาดูหน้าที่ ที่เรารับผิดชอบอยู่ เราทำเต็มที่ เต็มความสามารถแล้วหรือยัง หน้าที่ถ้าทำเกิน หน้าที่ ดีหรือไม่ ? หรือจะขึ้นอยู่กับความสบายกายและใจ โดยที่เราทำให้คนอื่นเดือนร้อนกับการทำงานที่เขา เธอ ตัดสินใจมาทำงานในองค์กร ถ้าเราทำงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเต็มที่แล้ว เต็มกำลังความสามารถแล้ว กลไก ขององค์กร จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่องค์กร ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างแน่นอนและการก้าวสุ่ความสำเร็จขององค์กรก็สำฤทธิ์ผลโดยเร็วอย่างแน่นอน

เห็นไหม หน้าที่เราเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กับการที่เราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เราจะละเสียซึ่งหน้าที่ใด หน้าที่หนึ่ง ก็มิได้ เราจำเป็นต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อไป จำเป็นต้องดำรงค์ตนต่อไปและทำอย่างเต็มที่ตามกำลังของเรา ผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ส่งผลต่อสังคม ส่งผลต่อเมือง ชุมชน และที่ส่งผลเป็นภาพรวม คือประเทศชาติ

  ผมกำลังบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตที่ทุกคนจำเป็นต้องมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำ หากเราละเลยหน้าที่ของเราเสีย ผลเสียหายที่เกิดขึ้น ก็จะมีอยู่อย่างแน่นอน

  ประเทศของเราจะไปในทิศทางไหน ขึ้นอยู่กับเราทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ถูกทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำคม คำคน

คำสำคัญ (Tags)#หน้าที่

หมายเลขบันทึก: 83223, เขียน: 11 Mar 2007 @ 13:19 (), แก้ไข: 25 Jun 2014 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)