มีข้อแนะนำจาก สถาบันพิเศษ   เด็กพรสวรรค์   ของมหาวิทยาลัยดุ๊ก ( Duke University ) ประเทศสหรัฐอเมริกาในการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก วัยเตรียมอนุบาลดังนี้          

              

               ลองสังเกตดูเผื่อลูกหลานใครจะเข้าเกณฑ์บ้าง จะได้ปลื้มไปตามๆกันค่ะ  

  

          มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วและมีความจำดี                                มีวุฒิภาวะดีกว่าเด็กอื่นๆในวัยเดียวกัน อาทิเช่น 

1.      มีความสามารถในการใช้ภาษา   ใช้คำศัพท์ต่างๆได้ดี และสนใจการอ่านหนังสือมาก แม้จะยังอ่านไม่ออก

    แต่ให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง

2.      ชอบทดลองทำโน่นนี่ เพื่อหาคำตอบ  ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นการทดลองตามประสาเด็ก

3.      ชอบเล่นกับเด็กที่โตกว่า

4.       เป็นเด็กที่มีความไว ในการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ได้ดี

5.       ชอบใช้ความคิด แสดงความอยากรู้ อยากเห็น ด้วยความคิดที่ลึกซึ้ง กว่าอายุ

6.      มีความเมตตากรุณา เห็นใจผู้อื่น และชอบสัตว์เลี้ยง

7.      ชอบเกมส์ท้าทายทางความคิด เช่น เกมตัวเลข เกมทายปัญหา เกมหมากกล  แบบเด็กๆ ฯลฯ

8.      บางที อาจมีท่าทีโต้แย้งผู้ใหญ่

9.      บางครั้ง มีท่าที เบื่อง่าย ถ้าต้องทำในสิ่งที่ง่ายเกินไป หรือไม่ท้าทายพอ

10.  ดูจะมีพลังกระตือรือร้น ในตัวค่อนข้างมาก

      ถ้าหนูคนไหน มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นนี้อยู่หลายข้อ

       คุณพ่อคุณแม่  ก็ควรปรึกษากับคุณครูและกุมารแพทย์ เพื่อจะได้

ช่วยกันดูว่าจะช่วยสนับสนุน ให้ลูกได้พัฒนาความสามารถพิเศษของเขา

ได้อย่างเต็มที่ ได้อย่างไร เช่น การอ่านหนังสือด้วยกัน และการให้เขาได้

สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับกับศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติ และกีฬา ที่เขาชอบ

และสนใจ เพื่อเปิดโอกาสในการค้นพบความเป็นอัจฉริยะในตัวเขา นะ

คะ  มีเด็กอย่างนี้มากๆ ประเทศเราต้องเจริญมากกว่านี้มากๆเลยค่ะ
               ลองสังเกต ลูกหลานของเรา หรือ ของเพื่อนฝูงดู  ถ้า มีเด็ก มีฉลาดเฉลียว ก็นับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติที่ไม่ควรมองข้าม 

ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างอเนกอนันต์
แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม และส่งเสริมอย่างถูกวิธี อาจสูญเสียศักยภาพได้

" เด็กกลุ่มนี้จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจไปพร้อมๆ กัน
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ   จึงเปรียบดังกล้าไม้พันธุ์ดี เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ ให้ร่มเงาและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป