ศาลชะรีอะฮ์ เริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมไทยมาขึ้น นักการเมืองมุสลิมได้พยายามเรียกร้องและต่อสู้มานานนมเพื่อให้มีศาลนี้ขึ้นสำหรับสังคมมุสลิมไทย กระทั่งปัจจุบัน เมื่อไม่กี่วันมานี้มีการจัดสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดตั้งศาลชะรีอะฮ์ในประเทศไทยที่(มหา)วิทยาลัยอิสลามยะลา ก็ไม่ทราบว่าจะลงเอยอย่างไร เพราะดูเหมือนคำว่า ชะรีอะฮ์ เป็นคำที่น่ากลัวสำหรับบางคน ได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงความโหดเหี้ยม ทั้งที่คำนี้เป็นคำภาษาอาหรับมีความหมายลึกซึ่ง นิ่มนวล และร่มเย็น คือหมายถึง แนวทางที่เที่ยงตรง ธารน้ำ หรือที่ริมตะลิ่ง เพราะฉะนั้น ศาลชะรีอะฮ์จริงแล้วก็คือศาลที่เที่ยงตรง หรือศาลยุติธรรมนั่นเองว่าง่ายๆ หรือจะแปลตามความหมายดั้งเดิมพื้นๆ ก็อาจจะได้ว่า ศาลริมน้ำ เหตุที่เอาน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะน้ำคือปัจจัยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต น้ำก่อเกิดความชุ่มฉ่ำฉันใด ชะรีอะฮ์ก็จะก่อเกิดความชุ่มฉ่ำชื่นใจฉันนั้น

อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่ง