มีผู้คนจำนวนมากในปัจจุบันต่างแสวงหางานทำที่สะดวกสบายเป็นงานที่มีรายได้ดี ได้แต่งตัวหรูหราตามสมัยนิยม เป็นงานที่ตนเองคิดว่ามีเกียติรและศักดิ์ศรี สามารถเข้ากับผู้คนในสังคมได้ ซึ่งหารู้ไม่ว่าการงานเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับทุกข์ก็(โดยสังเกตได้จากจำนวนของของคนฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากเครียดจากงาน)เป็นได้หากบุคคลนั้นปราศจากซึ่งการยึ่ดมั่นที่มั่นคงปราศจากซึ่งความยำเกรง(อันเป็นหัวใจหลักของของการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ทีกำลังแสวงหาความสุข)ฉนั้นผมในฐานะปถุชนคนมุสลิมคนหนึ่งคิดว่า คนเราไม่จำเป็นต้องมีการงานที่หรูหรา  อลังการ มีบ้านที่ใหญ่โตมโหฬาร เราก็สามารถเป็นผู้ที่มีเกียติรได้เช่นกัน ซึ่งเกียติรอันนี้เป็นเกียติรที่มั่นคง  ถาวร และไม่มีการตีสองหน้า นั้นก็คือเกียตรที่พระผู้ทรงอภิบาลที่ทรงประทานให้แก่บ่าวคนหนึ่ง ดังนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่  จะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่  ผมคิดว่าบุคคล คนนั้นก็สามารถที่จะได้รับเกียติรจากอัลลอฮฺได้เช่นกัน  หารเขามีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่บนฐานของอีหม่านและความยำเกรง(ตักวา)

 

สำหรับคืนนี้แค่นี้ก่อนแล้วกัน

หากมีโอกาศก็จะมานั่ง กด หน้าจอ Computer  อีก

อิชาอัลลอฮฺ  เออ..แล้วก็ขอเชิญติติงได้เติมที่เลยนะครับ

เพราะยังเป็นมือใหม่หัดเขียนอยู่

                                                                 วัสลามครับ....****++++---///