Contact

ทีมพัฒนาเตรียมประเมิน

  การร่วมมือร่วมใจ แม้งานยังไม่ได้เริ่มก็เหมือนสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ก็แววความสำเร็จมันรออยู่แล้ว  

   เมื่อวานนี้..ศุกร์ที่ ๙ ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับ หัวหน้าทีมชั้น เพื่อศึกษาความพร้อมในการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งจะร่วมกันประเมินในวันจันทร์ - อังคาร หน้า ๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๕๐

   การประเมินเพื่อให้รู้ตนเองต้องทำร่วมกัน ในทีมชั้น เพื่อการพัฒนา และสิ่งที่จะได้มากกว่าการประเมินคือการทำโครงการ และร่วมทำแผนปฏิบัติงานสำหรับปีการศึกษาหน้า

  สิ่งที่มองเห็นคือเมื่อใดก็ตามเกิดการร่วมมือร่วมใจ แม้งานยังไม่ได้เริ่มก็เหมือนสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ก็แววความสำเร็จมันรออยู่

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 83139, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #sar#edkm

Recent Posts 

Comments (0)