สิ่งที่ปราถนาที่สุดของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือความสงบสุข แต่นับวันดูเหมือนยิ่งเลวร้ายขี้นเรื่อยๆ ความสันติสุขจึงดูเลือนรางจางลงทุกขณะ