เจตนามาแนะนำหนังสือสำหรับคนที่สนใจฝึกภาษาอังกฤษชื่อ ฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท ของ Christopher Wright มีทั้งหมด สามเล่ม 2 เล่มแรกชื่อดังกล่าวข้างต้น แต่เล่มที่ 3 ชื่อ CROSS-CULTURE ฝรั่งไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรม  แนะนำ ให้อ่านสองเล่มแรกก่อน  ผู้เขียนจะบอกว่าคนไทยพูดผิดตรงไหน ตัวอย่างที่คนไทยงงเมื่อฝรั่งทักทายเช่น ปกติครูไทย ชอบทักว่า How are you today?  นักเรียนมักพูดว่า I’m fine thank you , and you?  พอฝรั่งทักทายว่า 

  How ‘s it going?  

  How are you doing?  

  How ‘s life?  

 How’s everything?  

  What’s up?  

  What’s new? 

    Are you alright?  

  คำเหล่านี้เป็นคำทักทายเหมือน How are you today? เมื่อท่านได้ยินอย่า งง งง นะครับ  แนะนำว่าถ้าสนใจภาษาอังกฤษลองไปหาหนังสือ 2 เล่มดังกล่าวข้างต้น  เล่มที่ 3 ถ้าท่านสนใจว่าฝรั่งมีวัฒนธรรมอย่างไรคิดอย่างไร เกี่ยวกับคนไทย ก็ควรไปอ่านเหมือนกันครับ  ขอไปทำงานต่อก่อนครับผมขอบคุณครับผม